Zarządzanie zespołem

Kompetencje menedżerskie i zarządzanie zespołem

Celem cyklu szkoleń jest wyposażenie lidrów w umiejętności potrzebne do zarządzania ludźmi w zespole.

Wzmacnianie odporności psychicznejzespołu

Zaangażowanie to miara siły związku pracownika z firmą. Przekłada się na takie aspekty, jak efektywność i jakość pracy, przywiązanie pracownika do organizacji, chęć pozostawania w niej czy gotowość do ponoszenia dodatkowego wysiłku na jej rzecz.

jak zarządzać zespołem hybrydowym

W zarządzaniu zespołem hybrydowym bardzo ważna jest komunikacja i sprawny przepływ informacji, ale również budowanie relacji i przynależności do zespołu

konflikt w zespole

Jak poprzez konstruktywną komunikację zapobiegać konfliktom oraz rozwiązywać trudne sytuacje w zespole

change management

Jak projektować zmianę? Dlaczego pracownicy obawiają się zmiany? Jak budować zaangażowanie w zmianę? Jak skutecznie komunikować zmianę?