Badanie stylów przywództwa ILM72

jak być skutecznym przywódcą w swojej organizacji

Badanie stylów przywództwa ILM72 to normatywne narzędzie do pomiaru przywództwa. To kwestionariusz zawierający 72 pytania. Jest narzędziem psychometrycznym i testem normatywnym, co oznacza, że wyniki prezentowane są na tle populacji liderów. Umożliwia to porównywanie osób i ich stylów przewodzenia i zarządzania.

ILM72 pokaże wyniki na skalach szczegółowych i skalach ogólnych.

Skale szczegółowe ILM72 – wskazują na preferowany styl przywództwa

 1. Zorientowany na zadania vs. Zorientowany na Ludzi – to skala Motywacji, która wskazuje jakimi przekonaniami kieruje się lider w motywowaniu ludzi.
 2. Elastyczny vs. Zasadniczy – to skala Angażowania (Engagement) – pokazuje jak lider włącza ludzi w działanie.
 3. Zdecentralizowany vs. Scentralizowany  – to miara Kontroli, pokazuje jaki zdaniem lidera powinien być zakres jego bezpośredniego wpływu.
 4. Zarządzający przez pochwały vs. Zarządzający przez wymagania – to opis preferowanego sposobu Dostrzegania pracy (Recognition) przez lidera.
 5. Nastawiony na proces vs. Nastawiony na efekt – to miara Orientacji na cele i pokazuje poziom determinacji w osiąganiu wyników.
 6. Oparty na zdobytej wiedzy vs. oparty na wrodzonych zasobach – to skala, która pokazuje na ile Struktura działania jest ważna dla lidera.

Skale ogólne ILM72 – wskazują na główne kompetencje przywódcze

 1. Koncentracja na rezultatach – ta miara opisuje determinację w realizacji planów, która napędza lidera i jego zwolenników (followers).
 2. Koncentracja na poszczególnych osobach – wskazuje na wzmacnianie zdolności, pewności i zaangażowania jednostek, by umożliwić im osiągnięcie sukcesu i poczucie spełnienia w działaniu.
 3. Koncentracja na pracy zespołowej – podkreśla i wzmacnia międzydziałową pracę zespołową. Określa poziom wiedzy i wsparcia jaki lider udziela w zakresie tego jak pracować razem w organizacji.


Raporty powstałe na podstawie badania mogą być pomocne w procesach: planowania rozwoju, sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, przy rekrutacji oraz procesach coachingowych

Dlaczego warto poznać i zastosować badanie ILM72?

 1. Pozwala zrozumieć różne style kierowania i świadomie kształtować efektywne przywództwo w organizacji.
 2. W procesie coachingu pozwala skoncentrować się na konkretach.
 3. Pomaga modelować kulturę organizacji.
 4. Buduje świadomość kadry zarządzającej i pozwala managerom dostosowywać do sytuacji, potrzeb zespołów, celów organizacji i innych ważnych czynników style kierowania.
 5. Pozwala dostrzec mankamenty preferowanego stylu i przygotowuje do tego, by badany potrafił odpowiednio zareagować na trudną bądź kryzysową sytuację.
 6. Badanie stylu przywództwa ILM72 to źródło rzetelnej wiedzy o pracownikach, aktualnych i przyszłych liderach tworzących sukces organizacji.