Zarządzanie konfliktem w zespole

konflikt w zespole

Jak poprzez konstruktywną komunikację zapobiegać konfliktom oraz rozwiązywać trudne sytuacje w zespole

Zarządzanie konfliktem to zestaw umiejętności, a konflikt jest zupełnie naturalnym elementem życia zawodowego. W czasie warsztatu uczestnicy nauczą się jak rozpoznawać źródła konfliktu, zapobiegać jego eskalacji i doprowadzić do konstruktywnego rozwiązania.

Konflikt angażuje energię i emocje uczestników sporu oraz ich otoczenia. W związku z tym często obawiamy się  konfliktu i unikamy go. Gdy się już pojawia, stosujemy często strategię siłową. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia i konstruktywnego rozwiązania.

Aby trudna sytuacja została konstruktywnie rozwiązana, powinny być uwzględniane interesy i potrzeby wszystkich stron. Uczestnicy poznają zasady dobrej komunikacji w zespole. Dowiedzą się, jak zadbać o potrzeby i emocje oraz jak kształtować atmosferę sprzyjającą współpracy.

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, a aktywność uczestników (ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje, gry, mini-projekty) zajmuje ponad 80% czasu szkolenia.


Korzyści ze szkolenia “Zarządzanie konfliktem w zespole” dla uczestników:

 • Dowiedzą się, dlaczego dochodzi do konfliktów i jak wykorzystać sytuację konfliktową
 • Pogłębią kompetencje w zakresie asertywnej komunikacji; nauczą się, jak asertywnie się komunikować i odpowiadać na agresję
 • Podniosą swoje umiejętności kształtowania dobrej współpracy w zespole
 • Nauczą się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać konfliktom i i ich nie eskalować
 • Zrozumieją znaczenie emocji w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, poznają mechanizmy ich powstawania
 • Doświadczą dynamiki konfliktu i zdiagnozują swój styl reakcji w konflikcie

Program szkolenia Zarządzanie konfliktem:

 1. Zarządzanie konfliktem – wprowadzenie do tematyki konfliktu w organizacji
  • Czym jest konflikt i czy zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
  • Rodzaje i źródła konfliktów
  • Rozwojowy charakter konfliktu
  • Dopasowanie rozwiązań do typów konfliktu
 2. Dynamika konfliktu – trening świadomej obserwacji
  • W laboratorium konfliktu – obserwacja źródeł i dynamiki rozwoju konfliktu
  • Źródła konfliktu w organizacjach
  • Osobiste strategie i metody rozwiązywania konfliktów
  • Etapy konfliktu: faza poprzedzająca, prowokacji, eskalacji, konfrontacji
 3. Zapobieganie konfliktom – komunikacja i współpraca narzędziami do osiągania wspólnych celów
  • Podstawy konstruktywnej komunikacji w zespole
  • Przeszkody w komunikacji i współpracy na poziomie jednostki i organizacji
  • Subiektywne przeszkody w komunikacji: generalizowanie, ocenianie, selektywne postrzeganie i inne błędy poznawcze
  • Wpływ indywidualnej postawy, przekonań i stereotypów na komunikację
  • Słowa mają moc – ćwiczenie pogłębionego słuchania, budowania dobrej atmosfery i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 4. Otoczeni przez idiotów?
  • Komunikacja z ludźmi o różnych typach osobowości –  autodiagnoza i rozpoznawanie osobowości
  • Rozpoznanie możliwych przyczyn konfliktu wynikających z typu osobowości
  • Siła różnorodnego zespołu
 5. Reakcja na konflikt – komunikacja w rozwiązywaniu konfliktu
  • Empatia –przyjmowanie perspektywy innych ludzi
  • Jak nie popełniać błędów? Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji w konflikcie
  • Język faktów a język emocji, język gniewu i język potrzeb
  • Modele prowadzenia rozmowy w konflikcie
  • Efektywne zachowania w konflikcie: oddzielenie ludzi od problemów, koncentrowanie się na interesach a nie na stanowiskach
  • Elementy mediacji w konflikcie
 6. Asertywność w relacjach zawodowych
  • Znaczenie zachowań asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów
  • Asertywne prawa własne i innych osób
  • Asertywna obrona przed krytyką i atakiem
  • Asertywna obrona przed manipulacją
 7. Praca z emocjami w konflikcie i rola Odporności Psychicznej
  • Konflikt źródłem stresu
  • Wpływ Odporności Psychicznej na powstawanie konfliktów i zapobieganie konfliktom
  • ABCD – podstawy zarządzania emocjami w konflikcie
  • Strategie rozwijania samokontroli