Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

organizacja pracy

Zarządzanie czasem: jak skutecznie realizować zadania dzięki współpracy w zespole  

W czasie szkolenia uczestnicy poznają techniki zarządzania sobą w czasie. Uczestnicy dowiedzą się, jak umiejętnie wyznaczać priorytety, planować i monitorować pracę. Spojrzą na swoje zadania jak na element całości. Podniosą swoje umiejętności radzenia sobie z presją czasu, aby odzyskać energię i poczucie kontroli.

Sprawna komunikacja to kluczowy element efektywnej pracy zespołu. Konstruktywna komunikacja w miejscu pracy wpływa nie tylko na skuteczność w pracy, ale i na dobrą atmosferę, zredukowanie presji i stresu w pracy, lepsze wykorzystanie czasu oraz realizację celów. Uczestnicy zdiagnozują silne i słabe strony w kontekście sposobów komunikowania się i wypracują bank dobrych praktyk.

Efektywność osobista zależy od wielu drobnych nawyków, które składają się na skuteczność w działaniu. Rosnąca ilość obowiązków zawodowych nie musi przekładać się na zwiększone godziny pracy. Większa skuteczność zależy często od wprowadzenia niewielkich zmian w pracy własnej i pracy zespołu.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, czyli z przewagą ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji i mini-projektów.

Program szkolenia:

Zarządzanie czasem i organizacja pracy w zespole

1.Efektywność osobista – wstęp do zarządzania sobą w czasie

 • Efektywny czy efektowny – o co chodzi w byciu skutecznym
 • Czym jest czas i jak myślenie o czasie wpływa na działania
 • Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność

2. Planowanie i zarządzanie priorytetami – metody organizacji i zarządzania czasem:

 • Jak działać w ramach POLA WPŁYWU, czyli na co mam wpływ i jak nie marnować energii
 • MATRYCA EISENHOWERA – nadawanie priorytetów zadaniom
 • Planowanie dnia, tygodnia, miesiąca
 • Priorytety w praktyce – przekonania i ich wpływ na podejmowane decyzje
 • Kluczowe nawyki w procesie planowania i zarządzania priorytetami

3. Budowanie strategii na zarządzanie czasem– jak ułatwić sobie planowane i zarządzanie celami w oparciu o Getting Things Done

 • Zarządzanie projektami i zadaniami – co daje nam spojrzenie na cały proces
 • Budowanie strategii – jak to robić, aby ułatwić sobie zarządzanie celami
 • Planowanie – jak segregować zadania i zarządzać aktualnymi działaniami
 • Zapisywanie – jak zwolnić się z obowiązku pamiętania o wszystkim
 • Monitorowanie – jak być zawsze na bieżąco ze swoimi sprawami i nie stracić zadań z oczu
 • Grupowanie zadań – jak mądrze zaplanować działania, aby nie tracić czasu na niepotrzebne czynności

4. Dobre praktyki zarządzania czasem w codzienności zawodowej – praktyczne wskazówki na organizację pracy

 • Telefon – rozpraszacz czy dobry organizator?
 • Efektywne prowadzenie spotkań i rozmów telefonicznych
 • Jak zwiększyć efektywność korzystania z poczty e-mailowej
 • Wpływ stylu życia i zarządzania energią na efektywność: odpoczynek, sen, ćwiczenia fizyczne, nawyki żywieniowe
 • Jak przez lepsze zarządzanie efektywnością zredukować poziom stresu
 • Jak radzić sobie z presją czasu
 • Bank dobrych praktyk organizacji pracy

5.Efektywny zespół – co jest ważne dla współpracy i organizacji pracy w zespole

 • Czynniki wzmacniające i utrudniające wpółpracę
 • Ja, grupa i zespół – kiedy ludzie stają się zespołem
 • Współodpowiedzialność w zespole – jak patrzeć szeroko
 • Filary efektywności w firmie – diagnoza silnych i słabych stron zespołu
 • Przeszkody w komunikacji na poziomie jednostki i organizacji
 • Kolory komunikacji – jak dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć

6.Trening konstruktywnej komunikacji w zespole

 • Organizacja pracy zespołu– komunikacja fundamentem dobrej organizacji pracy
 • Konstruktywna komunikacja w zespole – jak budować otwartą komunikację
 • Emocje w zespole – jak je odczytywać i reagować
 • Empatia, czyli jak spojrzeć na sprawę z drugiej strony
 • Feedback w budowaniu otwartej komunikacji i współpracy w zespole – sesja udzielania informacji zwrotnej
 • Bank dobrych praktyk w komunikacji zespołowej. Wypracowanie zasad współpracy i komunikacji

Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach, ćwiczenia grupowe
 • Moderowane dyskusje
 • Mini projekty
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Gra zespołowa
 • Facylitacja

 

Zobacz również: Zarządzanie energią osobistą pracownika