Jak zbadać swoją odporność psychiczną – sesja indywidualna z MTQ48

badanie odporności psychicznej

Ponieważ zmianę dobrze jest zacząć od diagnozy, sprawdzenia gdzie jestem i jakie mam zasoby, warto zbadać odporność psychiczną za pomocą testu MTQ48.

W ramach sesji badania odporności psychicznej otrzymują Państwo:

  • Dostęp online do testu MTQ48, aby zdiagnozować poziom swojej odporności psychicznej i efektywności w poszczególnych obszarach: kontroli emocji, poczucia sprawczości (wpływu), zaangażowania, pewności siebie i otwartości na wyzwania(zmianę)
  • Sesję z licencjonowanym konsultantem, na której otrzymasz konkretne wskazówki i wyjaśnienie metod pracy z rozwojem swojej siły i odporności
  • Obszerny pisemny raport rozwojowy przedstawiający Twoje wyniki i proponowane sposoby rozwoju

Sesja z MTQ48 składa się z dwóch części:

  • omówienia rezultatów badania
  • opracowania ogólnej strategii rozwoju siły i odporności

Sesja może być początkiem programu rozwoju siły i odporności psychicznej, składającego się z serii spotkań coachingowo-mentoringowych. Podczas spotkań skupiamy się na tych aspektach siły i odporności psychicznej, które chcesz wzmocnić albo zbalansować. Ponieważ to sesja 1:1, pracujemy indywidualnie nad tym, co w najistotniejszy sposób wpłynie na podniesienie jakości życia, dobrostanu, efektywności w działaniu.

To niewątpliwie jeden z najskuteczniejszych sposobów pracy – możemy skupić się na indywidualnej sytuacji, przeanalizować ją dokładnie i dopasować rozwiązania. W związku z tym wystarczy kilka sesji do tego, żeby nabrać wiatru w żagle, wejść na swój kurs. 

Na kolejnych sesjach możemy skoncentrować się na sposobach radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, budowaniu responsywności, czyli umiejętności zatrzymania się z gorącej sytuacj, złapania dystansu i świadomej reakcji. Być może będziesz potrzebować pracy z celami, wzmacniania silnej woli i wytrwałości, pracy nad energią osobistą. Dzięki temu, że sesje są indywidualne, możesz wykorzystać 100% czasu. 

Jak zbadać odporność psychiczną?

Sesje prowadzę online albo osobiście na spotkaniu we Wrocławiu. Ze względu na obecną sytuację zalecam sesje online.

Cena obejmuje badanie online, raport z badania z rekomendacjami oraz sesję z certyfikowanym konsultantem odporności psychicznej. 

Aby skorzystać z sesji w pełni, będziesz potrzebować mikrofonu, kamerki i to wszystko – korzystać z platformy Zoom, nie musisz instalować żadnego oprogramowania,

Skontaktuj się ze mną: kontakt@malgorzatahenke.pl 

jak sprawdzić odporność psychiczną