Zarządzanie ludźmi w zmianie

change management

Jak zaprojektować zmianę, żeby zaangażować w nią ludzi?

Szkolenie „Zarządzanie ludźmi w zmianie” ma na celu podniesienie kompetencji kadry menedżerskiej do zarządzania zmianą i ludźmi w zmianie.

Tematy poruszane na szkoleniu odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie i liderzy spotykają się w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.: Jak projektować zmianę? Dlaczego pracownicy obawiają się zmiany? Jak budować zaangażowanie w zmianę? Jak skutecznie komunikować zmianę?

Program szkolenia obejmuje zarządzanie zmianą w dwóch uzupełniających się wymiarach: organizacyjnym i ludzkim. Uczestnicy zaprojektują zmianę organizacyjną i będą mieli możliwość pracy nad zmianami, które aktualnie wprowadzają lub chcą przeprowadzić. Szkolenie wzmocni również kompetencje pracy w zespole, komunikacji, angażowania i wywierania wpływu.

Dla kogo?

Szkolenie Zarządzanie zmianą jest dla osób, które wprowadzają zmiany, zarządzają ludźmi lub wspierają proces zmian.

Szkolenie jest dostosowywane do kadry zarządzającej na różnych poziomach:

 • kierowników projektów i liderów zespołów
 • menedżerów działów i departamentów
 • zarządów
 • specjalistów HR


Zakres szkolenia:

 1. Psychologia zmiany – zrozumieć, żeby zarządzać
  • Perspektywy zmiany: zmiana z punktu widzenia pracownika, menedżera, organizacji. Co się dzieje z ludźmi w trakcie zmiany?
  • Co wpływa na gotowość do zmiany?
  • Etapy zmiany – na co się przygotować i jak zminimalizować spadek wydajności w procesie zmiany.
  • Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany.
  • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożenia zmian.
 2. Narzędzia zwinnego zarządzania zmianą – jak zaprojektować zmianę i zaangażować pracowników
  • Lider jako katalizator zmian. Jak budować otwartość na zmiany?
  • “Strategiczna Kanwa Zmiany” – od wizji do komunikacji. Budowanie mobilizacji i partycypacji pracowników od pierwszego etapu zmiany.
  • Jak mierzyć efektywność wprowadzanej zmiany?
  • Tworzenie zespołu wprowadzającego zmiany – kogo i kiedy warto zaangażować? Kto powinien wspierać zmianę?
  • Kształtowanie postaw pracowników w zmianie.
 3. Jak podnieść efektywność wdrażania zmian?
  • Przeszkody w zarządzaniu zmianą: jak je w porę rozpoznać?
  • Jak myśleć i działać systemowo: Model 7s, Analiza Pola Sił
  • Analiza pola rażenia zmiany – Twoja zmiana zatacza szersze kręgi, niż Ci się wydaje
  • Rola eksperymentu w procesie wdrażania zmiany
  • Retrospektywa, czyli co robić, gdy wdrożenie zmiany jest nieefektywne
 4. Komunikowanie zmiany – projektowanie pełnego procesu komunikacji
  • Zaplanuj zanim zaczniesz działać – opracowanie wstępnego planu komunikacji dla konkretnych sytuacji wdrażania zmiany
  • Przygotowanie komunikatów o zmianie przez uczestników – test “Elevator pitch”
  • Prowadzenie spotkań na temat zmiany– czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie, aby uzyskać partycypację pracowników
  • Generowanie vs mordowanie inicjatywy – skuteczne sposoby na burzę mózgów
 5. Taktyki radzenia sobie z barierami w procesie wprowadzania zmian
  • Bariera informacyjna i poznawcza: jak informować o zmianie
  • Bariera motywacyjna, czyli jak rozpoznać i wzmacniać motywatory do zmiany
  • Bariera kompetencyjna: w jaki sposób zminimalizować lukę kompetencyjną
  • Bariera systemowa, czyli co robić, aby zapewnić spójność we wprowadzaniu zmian
  • Opracujemy katalog konkretnych wskazówek na pokonywanie każdej z barier
 6. Zwinny zespół – odporny zespół
  • Jak kształtować postawę sprzyjającą budowaniu Siły i Odporności w zespole – katalog interwencji
  • Odporność czy oporność? Metody diagnozowania otwartości na zmianę
  • Stres związany ze zmianą – czego się obawiamy?
  • Jak budować zwinność w zespole?
  • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu


Korzyści dla uczestników:

 • Zaprojektują zmianę od wstępnej wizji do procesu komunikacji
 • Poznają podstawy psychologii zmiany i dowiedzą się, jak wprowadzać zmianę, aby wykluczyć lub zminimalizować opór
 • Poznają kluczowe czynniki sukcesu przy wprowadzaniu zmian
 • Dowiedzą się, co może przeszkodzić w procesie wdrażania zmiany i jak tym przeszkodom zapobiegać
 • Nauczą się mierzyć efektywność wprowadzanej zmiany
 • Przećwiczą komunikowanie zmiany, aby była ona zrozumiała i angażująca
 • Otrzymają narzędzia pomocne przy projektowaniu, wdrażaniu i analizowaniu zmiany
 • Przeanalizują potencjalne źródła ryzyka i zagrożeń dla zarządzania zmianą
 • Poznają sposoby budowania otwartości na zmiany i zwinności w zespole
 • Podniosą swoje kompetencje w zarządzaniu ludźmi, projektowaniu procesów i zarządzaniu zmianą

Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.

 

Metody szkoleniowe:

Warsztat wykorzystuje różne metody rozwojowe, w tym facylitację, symulacje i ich omawianie, studium przypadku, prace projektową.

 • Praca w grupach, interaktywne ćwiczenia
 • Moderowana burza mózgów i dyskusje
 • Praca projektowa, elementy design thinking
 • Gra szkoleniowa, symulacje
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Studium przypadków


Powiązane artykuły: Zarządzanie zmianą czy zmiana zarządzania? Jak zdiagnozować opór przed zmianą