Strategia na dobrostan psychiczny

BHP dobrostanu psychicznego. Wellbeing strategicznie.

Masz strategię na dobrostan?

Wyniki badania AON Global Wellbeing 2022 pokazują, że w skali globalnej wellbeing pracowników jest ważny dla 82% organizacji. Sporo jest inicjatyw jednorazowych, typu webinar z okazji miesiąca zdrowia psychicznego (87% realizuje co najmniej jedną inicjatywę wellbeingową). 83% firm ma strategię wellbeingową. Ale już tylko 41% organizacji w pełni uwzględnia wellbeing w swojej strategii biznesowej. Te wartości i tak wzrosły znacząco w ciągu ostatnich dwóch lat, będąc odpowiedzią na potrzeby pracowników.

Masz strategię na dobrostan?

Mindgram podaje, że w Polsce organizacji, które integrują wellbeing ze swoją strategią biznesową jest 5%, ja takich danych nie znalazłam i nie sądzę, żebyśmy aż tak w tej chwili odstawali od wyników globalnych. Niemniej może zbyt często są to działania ad hoc lub powielające aktualne mody. W lutym sypią się zamówienia na webinary z okazji dnia kobiet, a we wrześniu zapytania o szkolenia z obszaru zdrowia psychicznego (w październiku mamy dzień zdrowia psychicznego). Oczywiście nie zawsze, bo realizujemy również całoroczne projekty przygotowane z wyprzedzeniem.

Strategia na dobrostan powinna odpowiadać wyzwaniom konkretnej organizacji. Każda będzie miała je trochę inne. Bardzo podoba mi się to, co napisała na temat perspektywy biznesowej Anna Pfejfer-Buczek (Personel Plus, nr 10/2022). Proponuje zadać sobie kilka pytań:

Jakie wyzwania biznesowe czekają firmę w okresie najbliższych 12 miesięcy?

Które grupy pracownicze będą uczestnikami tych wyzwań? Których grup to dotyczy?

Co jest potrzebne do efektywnej pracy określonej grupy pracowniczej? Jakie zasoby są jej potrzebne, aby mogła realizować cele w równowadze zasoby – wyzwania? Każde wyzwanie wymaga określonych zasobów, potrzebujemy zbadać jakich.

Jeśli wyzwaniem jest zmniejszyć poziom stresu i napięcia pracowników, to może potrzebna będzie zmiana priorytetów w zespole, inna organizacja czasu pracy, psychoedukacja, stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla liderów, wsparcie mentoringowe itd.

Zdefiniujcie wyzwania, to pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakich zasobów dobrostanowych potrzebujecie.

Co warto wziąć pod uwagę przy projektowaniu strategii w obszarze dobrostanu psychicznego?

  • Przyjrzyjcie się środowisku pracy pod kątem swoich wyzwań, np. przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu. W takim przypadku warto przeanalizować takie czynniki jak obciążenie pracą, presja czasu, przeciążenie spotkaniami, brak wyzwań, brak czasu lub miejsca na pracę w skupieniu, relacje itd. Pracownicy mogą doświadczać problemów związanych ze zdrowiem psychicznym z różnych powodów, których organizacja nie jest w stanie kontrolować. Natomiast możemy wpływać na takie czynniki, jak: brak poczucia bezpieczeństwa w pracy, nadmierną presję, brak docenienia, brak zasobów potrzebnych do wykonywania zadań, szkodliwe warunki pracy. Te czynniki mogą wywołać lub pogłębić problemy związane ze zdrowiem psychicznym.

  • Zacznij od leczenia problemów (np. duża ilość absencji, presenteizm, izolacja) i działań profilaktycznych (destygmatyzacja, psychoedukacja, BHP) zanim wprowadzisz np. mindfulness. Skorzystają z niego nieliczni, dla pozostałych to będzie magia. W takich przypadkach z tego typu działań korzystają nieliczni i to raczej osoby, które już mają wysoką świadomość na temat budowania swoich zasobów psychofizycznych.

  • Prowadźcie na bieżąco psychoedukację żeby wprowadzić temat zdrowia psychicznego do organizacji i oswoić z nim ludzi. To mogą być spotkania z ekspertami, webinary (świetna forma na przekazanie wiedzy, zainspirowanie do poszukiwań). Takie spotkanie na temat np. kryzysu psychologicznego i wspierania osób w kryzysie może otworzyć oczy wielu osobom i pozytywnie wpłynąć na relacje między pracownikami.

  • Normalizujmy. Często słyszę podczas szkoleń czy webinarów “Wreszcie usłyszałam, że to jest normalne, że gorzej się czuję”. Daj przykład, mów o tym jak Ty się czujesz, opowiedz o swoich doświadczeniach. Jeśli chcemy, żeby temat zdrowia psychicznego nie był tematem tabu, potrzebujemy pokazać ludziom, że to naprawdę jest powszechne, że przeżywamy kryzysy psychologiczne i że to nikogo nie skreśla.

  • Otwierajmy drzwi – dalszym krokiem może być program EAP, programy rozwojowe, szkolenia z mental health. Ale żeby pracownicy zainteresowali się EAP czy szkoleniami, potrzebują czuć się bezpiecznie. Większość firm, z którymi współpracuję, ma program EAP i w większości korzysta z niego około 5-10% pracowników. Biorąc pod uwagę ile osób zgłasza trudności w obszarze zdrowia psychicznego to raczej nie odzwierciedla potrzeb.

  • Pomagajmy zmieniać nawyki – ludzie chcą być zdrowi i szczęśliwi, ale często nie potrafią. Bardzo przydatne mogą być programy z obszaru zdrowia, finansów, bezpieczeństwa, zachęcenie do wykonywania badań.

Strategia dobrostanowa w skrócie

W strategii warto zawrzeć zarówno promowanie dobrostanu psychicznego (informowanie pracowników, edukację oraz zapewnienie pracownikom możliwości ustalania priorytetów w zakresie dobrostanu psychicznego) jak i zapewnienie wsparcia pracownikom (poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska pracy, oferowanie wsparcia osobom, które w pracy zmagają się z kryzysem psychofizycznym czy wspieranie pracowników wracających do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej takim kryzysem). Warto zawrzeć w niej też rozwijanie umiejętności menedżerów (wspierania pracowników, zrozumienia i rozwiązywania problemów dotyczących zdrowia psychicznego).

Powołajcie zespół do spraw dobrostanu psychicznego i regularnie pytajcie ludzi, czego potrzebują. Choćby proponując listę działań i poddając ją pod głosowanie.

Zadbajcie o liderów – to oni przejmują najwięcej emocji i problemów pracowników

73% respondentów w organizacjach, w których liderzy brali udział w well-beingowych inicjatywach, uważa, że firma dba o well-being i zdrowy tryb życia. Tam, gdzie liderzy tego nie robią, odsetek ten wynosi tylko 11%.

Lider też człowiek ze swoimi emocjami, potrzebami, problemami; wspierający lider jest dla ludzi, a kto jest dla lidera? Liderowi potrzebna jest wiedza na temat tego, jak wspierać pracowników. Rozpoczynając spotkanie na ten temat zaczynamy od wyrażenia wątpliwości: jak rozmawiać, czy rozmawiać, jak nie urazić, jak nie utopić się w morzu problemów.

Liderom potrzebny jest też dostęp do kogoś, kto rozwieje wątpliwości, czyli dostęp do mentoringu lub wsparcia zewnętrznego. I nie chodzi mi tu o sesje coachingowe z określonym celem, tylko o możliwość przegadania na bieżąco swoich obciążeń. Indywidualne wsparcie na poziomie emocjonalnym może być dla liderów pożyteczniejsze niż kolejne szkolenie. Zresztą – spytajcie ich sami.

Dobrostan psychiczny się opłaca

Tu znajdziecie garść aktualnych badań firmy Deloitte (2022) na temat opłacalności prowadzenia działań wspierających dobrostan. Według starszych badań Międzynarodowej Organizacji Zdrowia każdy dolar zainwestowany w dobrostan psychiczny pracownika przynosi około czterech dolarów zwrotu dla organizacji.

Źródła:

Szkolenia z obszaru dobrostanu psychicznego

Jak zadbać o swój dobrostan psychiczny
pomoc pracownikowi w kryzysie