Human-Centered Leadership

odporność lidera

Wstępna diagnoza i wsparcie pracownika w kryzysie psychologicznym. Jak reagować na sytuacje kryzysowe oraz udzielać pierwszej pomocy psychologicznej? Gdzie są granice pomocy i jak zadbać o siebie?

zarządzanie emocjami w biznesie

Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą i innymi są rozwinięte kompetencje emocjonalne. Jak być liderem skoncentrowanym na ludziach? 

how to make better decisions in crisis

Jak zarządzać sobą i ludźmi? Jak radzić sobie ze stresem, zmęczeniem, niepewnością i zmianami? Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną? Kompetencje liderskie na nowe czasy. 

strategia rozwoju lidera

Spotkania w cyklu pod roboczą nazwą „Hamulce rozwoju lidera” mają na celu zidentyfikowanie tego, co hamuje rozwój lidera oraz wypracowanie sposobów na „odpuszczanie hamulca” i zyskanie napędu do wzrostu.