Zarządzanie stresem – redukcja stresu i wzmacnianie odporności na stres

Jak radzić sobie ze stresem

Jak lepiej radzić sobie ze stresującymi sytuacjami?

Ten warsztat wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami. Szkolenie “Zarządzanie stresem” przybliża aktualną wiedzę na temat stresu i metod budowania długotrwałej odporności psychicznej.

Uczestnicy szkolenia “Zarządzanie stresem” nauczą się, jak radzić sobie ze stresem, błyskawicznie redukować poziom napięcia i wzmacniać samokontrolę. Poznają sposoby na zachowanie równowagi emocjonalnej, zasady zarządzania energią i dbania o dobrostan od strony fizycznej, emocjonalnej i umysłowej. Szkolenie uczy zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną.


Dla kogo?

Dla pracowników, którzy chcą lepiej radzić sobie ze stresem, codziennym napięciem i presją. Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się, jak budować odporność psychiczną.


Korzyści dla uczestników:

 • Zwiększą samoświadomość, nauczą się rozpoznawać objawy stresu i zauważać jego źródła
 • Dowiedzą się, w jaki sposób działają automatycznie – rozpoznają nawykowe strategie radzenia sobie ze stresem i zaopatrzą się w skuteczne sposoby ich zmiany
 • Poznają techniki pozwalające szybko redukować codzienny stres i napięcie
 • Nauczą się wykorzystywać siłę wpływu sposobu myślenia do redukowania negatywnego wpływu stresu
 • Dowiedzą się, jakie elementy determinują Odporność Psychiczną
 • Przećwiczą zestaw kluczowych aktywności, które powtarzane regularnie zapewniają wysoką odporność na stres
 • Poznają zasady zarządzania energią i dbania o siebie w obszarze ciała, umysłu i emocji
 • Doświadczą ćwiczeń relaksacyjnych, które obniżają napięcie i w związku z tym ułatwiają regenerację


 

Zakres szkolenia Zarządzanie stresem:

1. Po co nam ten stres? Psychofizjologia stresu
 • Stres i presja – zawodowa codzienność
 • Zrozumieć, żeby zarządzać: czym jest stres i z czego się składa reakcja stresowa
 • Stres krótkotrwały i długotrwały – skutki stresu
 • Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres (źródeł stresu) i wzorca reagowania na trudne sytuacje
 • Energia stresu – wykorzystanie reakcji stresowej w działaniu
2. Trening antystresowy w działaniu – techniki błyskawicznego obniżania napięcia i redukowania poziomu stresu
 • Stres a samokontrola – mózg racjonalny i mózg emocjonalny
 • Trening Uważności (Mindfulness) – budowanie kontaktu z emocjami i ciałem
 • Techniki oddechowe: oddychanie przeponą, oddech „na ochłodę”
 • Wizualizacja metodą zwiększania pewności siebie
 • Ćwiczenia rozładowujące napięcie fizyczne i psychiczne
 • Kontrolowana dystrakcja i ćwiczenia koncentracji – jak przekierować i utrzymać uwagę (na pracy i na odpoczynku)
3. Zarządzanie stresem i budowanie długotrwałej odporności psychicznej
 • Odporność psychiczna jako kluczowy czynnik efektywności
 • Model Odporności Psychicznej – elementy wpływające na poziom Odporności Psychicznej
 • Strategie budowania odporności psychicznej na stres i presję – ćwiczenia
4. Nawyki poznawcze – jak zarządzać stresem przez zmianę myślenia
 • Emocje, myśli i ciało – wymiary pracy ze stresem
 • Nie można czuć się lepiej bez myślenia lepiej – zarządzanie stresem przez pracę z myślami
 • Identyfikacja kluczowych nawyków wpływających na dobrostan i efektywność
 • ABCD emocji i pętla nawyku – jak zmienić nawyki reakcji stresowej
 • Skuteczne sposoby na zmianę nawyków
5. Asertywna komunikacja z ludźmi w budowaniu odporności psychicznej – jak reagować w trudnych i konfliktowych sytuacjach
 • Czynnik ludzki jako stresor – przegląd sytuacji stresowych
 • Asertywność od podszewki, czyli budowanie zdrowych relacji
 • Porozumienie bez Przemocy – sposoby asertywnego (stanowczego i kulturalnego) wyrażania emocji, faktów, potrzeb i oczekiwań
 • Słowa mają moc – jak mówić i czego nie mówić, aby uniknąć eskalacji emocji– podstawy zdrowej semantyki
6. Strategia na zbudowanie odporności na stres – praktyczny trening mentalny
 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności na stres?
 • Techniki automotywacyjne
 • W poszukiwaniu równowagi – wpływ stylu życia na budowanie energii
 • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu.


Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach, interaktywne ćwiczenia
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
 • Moderowana burza mózgów i dyskusje
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Studium przypadków

Powiązane artykuły: Jak radzić sobie ze stresem