Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

wypalenie zawodowe w pracy

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu? Wstępna diagnoza i sposoby zapobiegania. 

Wypalenie zawodowe to „zespół, którego koncepcja zakłada, że jest ono wynikiem przewlekłego stresu w miejscu pracy, z którym nie udało się skutecznie poradzić”. Coś się wypaliło – widzimy popiół i zgliszcza, obraz po pożarze. Wypalenie zawodowe to właśnie taki obraz – tego, co pozostało po początkowo dużym zaangażowaniu.

Wypalenie zawodowe to przeciwieństwo zaangażowania, na które składają się: energia życiowa, współpraca i skuteczność działania. Energia zmienia się w wyczerpanie, zaangażowanie w cynizm, a skuteczność w nieskuteczność.

 


Program szkolenia – zapobieganie wypaleniu zawodowemu:

1. Wypalenie zawodowe – rozpoznaj, żeby zadziałać

 • Kto jest narażony na wypalenie zawodowe?
 • Czynniki prowadzące do wypalenia zawodowego – związane z człowiekiem i w środowisku pracy. 
 • Gdzie jestem? Autodiagnoza – kwestionariusz wypalenia zawodowego. 
 • Syndromy  – mechanizm spirali prowadzącej do wypalenia zawodowego

2. Zarządzanie energią i zapobieganie wypaleniu zawodowemu – codzienne nawyki

 • 4 źródła energii: jak regenerować siły i mądrze korzystać z energii, żeby zapobiec wypaleniu zawodowemu
 • Audyt energetyczny – wpływ stylu życia na efektywność w pracy
 • Codzienne nawyki wpływające na poziom energii: odpoczynek, sen, ćwiczenia fizyczne, nawyki żywieniowe
 • Zarządzanie zmęczeniem i praca w zmęczeniu 
 • Energia w zespole – jak zarządzać energią i budować odporność w swoich zespołach

3. Organizacja pracy i relacje z otoczeniem 

 • Poczucie efektywności i poczucie wpływu
 • Priorytety – jak nie wpaść w pułapkę przyśpieszenia
 • Jak sobie radzić z anonimowością – budowanie relacji
 • Work-life balance czy work life balast – co to tak naprawdę znaczy?

4. Recepta na kryzys – well-being w miejscu pracy, czyli jak zadbać o siebie nawzajem

 • Co wpływa na optymalny stan zaangażowania w pracę?
 • Potrzeby człowieka a środowisko pracy – rozwiązania organizacyjne
 • Czynniki środowiskowe podnoszące ryzyko wypalenia zawodowego i jak im zapobiegać. 

5. Odporność psychiczna a wypalenie zawodowe – jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu wzmacniając odporność

 • Model Mental Toughness – czym jest i co się składa na siłę i odporność psychiczną
 • Omówienie wyników badania na podstawie kwestionariusza MTQ48 lub MTQPlus – raport indywidualny i zespołowy
 • Poznanie swoich zasobów i wrażliwości. Jak wykorzystać swoje atuty? 

6. Sprint czy maraton?– praktyczny trening budowania zasobów

 • Praktyczne strategie rozwoju.
 • Nastawienie jako kluczowy element efektywności i zdrowia psychicznego.
 • Emocje i stres – reakcja stresowa, mechanizm powstawania emocji i sposoby na kształtowanie stanu emocjonalnego
 • STOP – sposoby na budowanie dystansu psychicznego

7. Tworzenie strategii zmian – przeciwdziałam wypaleniu zawodowemu

 • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu:
  • Co zacznę robić?
  • Co przestanę robić?
  • Jaki będzie pierwszy krok?

 

Korzyści dla uczestników:

 • Nauczą się rozpoznawać syndromy wypalenia zawodowego
 • Poznają znaczenie zachowania harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia, ustalania priorytetów i odpuszczania
 • Poszerzą wiedzę na temat tego, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
 • Dowiedzą się, jak budować ożywcze relacje i włączać więcej ożywczych czynności do swojego życia
 • Jak przeorganizować środowisko pracy, żeby zminimalizować obszary niezgodności z otoczeniem zawodowym
 • Nauczą się zapobiegać spadkowi zaangażowania i dowiedzą się, jak wzmacniać motywację
 • Przećwiczą zestaw kluczowych aktywności, które powtarzane regularnie zapewniają wysoką odporność na stres
 • Poznają zasady zarządzania energią i dbania o swój dobrostan w obszarze ciała, umysłu i emocji
 • Poznają organizacyjne rozwiązania dbania o well-being i zapobiegania wypaleniu zawodowemu 
 

Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.

Metody szkoleniowe:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studium przypadku
 • Praca poznawcza i ćwiczenia relaksacyjne
 • Mini-projekty
 • Facylitacja i moderowana dyskusja
 • Ćwiczenia coachingowe
W warsztacie możemy wykorzystać badanie MTQ48/MTQPlus i model Mental Toughness. W oparciu o diagnozę i raport z badania uczestnicy dobiorą narzędzia pozwalające na radzenie sobie ze stresem, presją oraz wyzwaniami. 

 


Powiązane artykuły:

Wypalenie zawodowe – drogowskazy

Zarządzanie energią w zapobieganiu wypaleniu