Polityka prywatności i pliki cookies

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Małgorzata Henke – Business Trainings, z siedzibą we Wrocławiu, Regon: 021648265. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz poniżej). Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@malgorzatahenke.pl. Podany adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze (np. przesłane do nas maile).

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt e-mailowy:

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do newslettera udostępnianego w ramach Serwisu. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: adres poczty elektronicznej (e-mail). Zapisanie się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu przesyłania newslettera.
Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@malgorzatahenke.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcą danych osobowych jest FreshMail Sp. z o.o. – w celu obsługi technicznej procesu przesyłania newslettera. W ramach powierzenia przetwarzania danych powyższemu odbiorcy może dochodzić do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu przesyłania do nich newslettera, w którym zawierają się informacje o nowych wpisach na blogu, odcinkach podcastu, webinarach czy organizowanych wydarzeniach.
Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie tych danych uniemożliwi jednak realizację usługi przesyłania newslettera.
Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usługi przesyłania newslettera – do czasu wypisania się przez użytkownika z tej usługi.
Wypisanie się z usługi przesyłania newslettera (cofnięcie zgody) jest możliwe w każdym czasie poprzez skorzystanie w linku zawartego w przesłanym mailingu lub poprzez powiadomienie Administratora na adres e-mail kontakt@malgorzatahenke.pl, że Użytkownik nie chce dłużej otrzymywać newslettera.
Przetwarzane są przez Administratora dane Użytkowników nie są poddawane profilowaniu.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Ta strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies:

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu analizy odwiedzin witryny.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.