Zdrowie psychiczne – jak zadbać o dobrostan psychiczny? Szkolenie dla pracowników

Jak zadbać o swój dobrostan psychiczny

Już od kilku lat trwa kurs na kulturę dobrostanu. Dobrostan to stan równowagi między zasobami człowieka a wyzwaniami, które przed nim stoją. Wyzwania wiążą się z obciążeniami. Żeby zachować równowagę przy rosnących wyzwaniach potrzebujemy zadbać o swoje zasoby. Czasem bywa i tak, że w reakcji na zwiększone obciążenia psychiczne (zmienność, niepewność, poczucie zagrożenia) reagujemy kryzysem psychologicznym. Co wtedy robić, gdzie szukać wsparcia, jak zachować się w stosunku do osób, które takiego kryzysu doświadczają? To pytania, które zadają sobie nie tylko liderzy.

JAK ZADBAĆ O DOBROSTAN PSYCHICZNY? Program szkolenia

Moduł 1. ZROZUMIEĆ, ŻEBY ZARZĄDZAĆ

 1. Jaki wpływ ma wysoki poziom stresu, niepewności, zmian na funkcjonowanie człowieka i jego zdrowie psychiczne?
 2. Stres i zdrowie psychiczne. Dynamika stresu w ostatnich  latach. Źródła stresu i sposoby radzenia sobie.
 3. Czego potrzebujemy i jak to sobie dajemy? Czynniki środowiskowe i zasoby wewnętrzne.

Moduł 2. WSPARCIE SWOJEGO ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 1. Czym jest zdrowie psychiczne i odporność psychiczna, co oznacza że jesteśmy zdrowi i co naszemu zdrowiu zagraża w obecnej sytuacji?
 2. .Jakie symptomy mogą świadczyć o tym, że mogę znajdować się w kryzysie psychologicznym? Rozpoznawanie sygnałów wskazujących na możliwe trudności.
 3. Normalizacja kryzysu psychologicznego jako reakcji zdrowego człowieka na trudną sytuację – pozytywne podejście do kryzysu.
 4. Wpływ mojego zdrowia nie bycia w swojej normie na różne aspekty życia.
 5. Co robić, do kogo się zwrócić, jeśli będziesz potrzebować wsparcia? Źródła i rodzaje wsparcia. Dlaczego warto?
 6. Czy i jak rozmawiać z osobą w kryzysie, żeby wesprzeć a nie wykluczyć ze środowiska pracy? Co mogę zrobić po koleżeńsku? Komunikacyjne to do & not to do. Przykłady właściwych komunikatów.
 7. Co robić, gdy ktoś obok doświadcza silnie stresowego wydarzenia, np. dostał informację o chorobie lub śmierci bliskiej osoby? BHP udzielania wsparcia. Urealnienie swojej roli.

Moduł 3. JAK DBAĆ O SWÓJ DOBROSTAN PSYCHICZNY?

 1. Dobrostan – cztery wymiary dobrostanu i jak mogę o swój dobrostan dbać na co dzień
 2. Jak się „filtrować” i obniżać poziom napięcia? Rola regeneracji.
 3. Samoregulacja.
 4. Responsywność – umiejętność zatrzymania się i przeprogramowania swoich nawykowych reakcji na bodziec.
 5. Generowanie pozytywnych emocji – sposoby na gromadzenie zasobów.
 6. W poszukiwaniu równowagi – wpływ stylu życia na dobrostan człowieka
 7. Dobrostan psychiczny w pracy – co możemy zrobić dla siebie?

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Dowiedzą się, czym jest zdrowie psychiczne i jak o nie dbać
 • Nauczą się, jak rozpoznać, czy są w swojej normie i kiedy warto szukać wsparcia
 • Dowiedzą się, czym jest kryzys psychologiczny i jak możemy sobie z nim poradzić
 • Poznają szereg strategii budowania odporności na stres, presję i trudności
 • Dowiedzą się, na co zwracać uwagę w codzienności, co buduje a co zagraża naszemu dobrostanowi
 • Dowiedzą się, jak bezpiecznie dla siebie wspierać innych ludzi, którzy mogą potrzebować koleżeńskiego wsparcia

Szkolenie będzie prowadzone w formule warsztatowej, z dużą ilością ćwiczeń i przestrzenią do dyskusji.

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Mini projekty
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

Formy szkolenia: szkolenie online lub w formie stacjonarnej, webinar lub warsztat

Podobne szkolenia: Zdrowie psychiczne pracowników – szkolenie dla liderów