Webinar Jak budować odporność zespołu

co może zrobić lider żeby wspierać pracowników

Jak budować odporność zespołu w codziennej pracy? Badania prowadzone na całym świecie wskazują, że odporność psychiczna (rezyliencja) wpływa na około 25% różnicy w wydajności pomiędzy ludźmi. Osoby silne i odporne psychicznie utrzymują stały poziom energii, zaangażowania oraz pozytywnego nastawienia i chętnie podejmują się nowych wyzwań.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się, jak zadbać o swoje zespoły. W sytuacji wielu zmian, niepewności i trudności wszyscy potrzebujemy odporności psychicznej i bardzo wiele zależy od postawy i działań menedżerów.

Dobrostan i efektywność ludzi zależy nie tylko od ich indywidualnej zdolności do radzenia sobie z czynnikami presji, stresu i trudnościami. Aby osiągnąć rezultaty, ważne jest prowadzenie działań na różnych poziomach organizacji.

Czego się dowiesz w trakcie webinaru JAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ ZESPOŁU?

  • Czym jest odporność psychiczna (Mental Toughness) w kontekście kompetencji
  • Jak budować odporność zespołu
  • Jakie elementy determinują Siłę i Odporność Psychiczną i jak ją wzmacniać – przełożymy odporność psychiczną na konkretne umiejętności, które warto rozwijać
  • Jakie są strategie wzmacniania swojej odporności na stres, presję i trudności
  • Jak odzyskać i rozwijać poczucie kontroli i wpływu w zmiennej rzeczywistości
  • Dlaczego część ludzi jest zmęczona i zniechęcona?
  • Jakie codzienne zachowania menedżera budują odporność psychiczną w zespołach, czyli jak wspierać pracowników w obszarach: CONTROL/COMMITMENT/CHALLENGE/CONFIDENCE
  • Wskażemy przykładowe działania do podjęcia w zespołach  

Autorzy modelu siły i odporności psychicznej AQR International – Doug Strycharczyk i Peter Clough – wymieniają cztery filary odporności psychicznej, z którymi możemy pracować rozwojowo. Możemy podać osobom mniej odpornym drabinę psychologiczną i wspierać odporność psychiczną pracowników.

W trakcie webinaru wypracujemy sposoby na to, jak budować odporność zespołu w każdym z tych obszarów. To pigułka wiedzy i dobrych praktyk na temat sposobów wspierania odporności w zespole przez lidera w codziennej pracy. Będzie przestrzeń również na podzielenie się sprawdzonymi praktykami.

Webinar: Interaktywny wykład. Formuła webinaru przewiduje udział dużej liczby uczestników (max. 300 osób). Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na bieżąco i na końcu sesji w formie Q&A.

Inne formy: warsztat online/stacjonarny (3-6h)

Zamów webinar dla swojej organizacji.