Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

jak budować zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników

Zaangażowanie to miara siły związku pracownika z firmą. Przekłada się na takie aspekty, jak efektywność i jakość pracy, przywiązanie pracownika do organizacji, chęć pozostawania w niej czy gotowość do ponoszenia dodatkowego wysiłku na jej rzecz. Zaangażowanie budowane jest przez wiele czynników: styl zarządzania, relację z bezpośrednim przełożonym, możliwości rozwoju, warunki zapewnione przez pracodawcę, jakość współpracy z innymi pracownikami.

Cele szkolenia:

 • rozwój umiejętności budowania zaangażowania poprzez poznanie technik i narzędzi menedżerskich, które temu służą
 • opracowanie własnego planu działania zwiększającego zaangażowanie pracowników
 • kształtowanie aktywnej postawy, zorientowanej na budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

PROGRAM SZKOLENIA “BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW”:

Moduł 1. Zaangażowanie – co chcemy osiągnąć ? Wytrychy do zaangażowania pracowników.

 • Co to jest zaangażowanie? Ćwiczenie wprowadzające 
 • Zaangażowanie a zadowolenie pracownika – czy zadowolenie ma wpływ na zaangażowanie?
 • Model zaangażowania organizacyjnego wg Johna Meyera i Nathalie Allen (case study) – czynniki wpływające na zaangażowanie 
 • Zachowania świadczące o zaangażowaniu lub jego braku
 • Rola pracownika w firmie

Moduł 2. Nie mierz ludzi swoją miarą – budowanie relacji  

 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą angażowania. Hierarchia potrzeb.
 • Gra w motywatory. Błąd własnej perspektywy.
 • ABCD emocji – wpływ emocji na zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności
 • Kształtowanie postaw pracowników. Czym jest postawa proaktywna – co wspiera, a co ogranicza proaktywność pracowników?
 • Rola zaufania w budowaniu zaangażowania
 • (Nie)oczywiste potrzeby pracowników. Wellbeing i zdrowie psychiczne – wpływ troski o pracownika na zaangażowanie

Moduł 3. Słowa mają moc – budowanie zaangażowania dzięki komunikacji

 • Kolory komunikacji – motywowanie, zaangażowanie, samodzielność a typy osobowości pracowników
 • Jak dobierać motywatory w indywidualnych przypadkach?
 • Słowa mają moc – jak doceniać?
 • Jak przeprowadzić rozmowę, żeby pracownika rozwijała a nie stresowała? Rozmowa korygująca.
 • Od problemu do rozwiązania. Struktury rozmów budujących proaktywność i samodzielność. Praca z obiekcjami.
 • Dialog motywujący – budowanie ukierunkowania na możliwości i rozwiązania

Moduł 4. Wyznaczanie celów i delegowanie w procesie budowania odpowiedzialności  

 • Jasność celów i wartości
 • Dopasowanie człowieka do pracy
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • Twórcze wykorzystywanie błędów
 • Informacja zwrotna

Podsumowanie

 • Check lista sprawdzająca grunt pod budowanie zaangażowania
 • Plan działań