Odporność psychiczna

badanie MTQ48 Małgorzata Henke

„Odporność psychiczna to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, która determinuje jego odporność na stres.”
Dr Peter Clough, dziekan Wydziału Psychologii University of Hull

W przełożeniu na rzeczywistość biznesową Odporność Psychiczna to:

  • trzymanie emocji na wodzy i zachowanie spokoju w „gorących” sytuacjach
  • efektywne działanie pod presją czasu i wymagań
  • wytrwałość pomimo trudności – spotykanie się z kolejnymi klientami mimo usłyszenia „nie” od wielu poprzednich, łatwiejsze radzenie sobie z niepowodzeniami
  • elastyczne dostosowywanie się do zmiany i inicjowanie zmian, umiejętność zachowania stabilności w warunkach ciągłej zmiany

Osoby o zdiagnozowanym wysokim poziomie Siły i Odporności Psychicznej:

  • dobrze radzą sobie ze stresem, mają umiejętność obniżania napięcia
  • potrafią utrzymać energię i pozytywne nastawienie w działaniu przez długi czas
  • mają umiejętność skupienia się na aktualnym zadaniu i nie ulegają rozproszeniu
  • szukają nowych rozwiązań

Odporność psychiczna to zdolność człowieka do osiągania szczytowej formy i wysokich wyników mimo trudności i problemów, które napotyka.

Siła i odporność psychiczna = efektywność