Rozwój odporności psychicznej/rezylientne przywództwo

Proponujemy proces obejmujący badanie odporności psychicznej MTQ48/MTQPlus, webinary, warsztaty oraz wsparcie indywidualne dla pracowników. Pomagamy liderom wspierać pracowników w kryzysie, rozpoznawać symptomy i odpowiednio reagować. 

Dobrostan i efektywność ludzi zależy nie tylko od ich indywidualnej zdolności do radzenia sobie z czynnikami presji, stresu i trudnościami. Aby osiągnąć rezultaty, ważne jest prowadzenie działań na różnych poziomach organizacji.

W sytuacji ciągłej zmiany firmy chcą wzmocnić kompetencje pracowników w budowaniu odporności psychicznej. To ona determinuje jakość współpracy między zespołami, zarządzania oraz efektywność osobistą.

Oferujemy usługi również w formule online, tak by tu i teraz wspomóc  pracowników w obszarze dbania o swoje zdrowie psychiczne. A liderów przygotować do rezylientnego przywództwa i radzenia sobie z wyzwaniami.

RESILIENCE AUDIT

Badanie poziomu odporności pracowników na stres, presję i wyzwania (MTQ48):

 • Diagnoza poziomu odporności pracownika kwestionariuszem MTQ48 w 4 obszarach: kontroli emocji i poczucia wpływu, zaangażowania, reakcji na wyzwania i zmianę, pewności siebie
 • Badanie pozwala zdiagnozować zasoby i obszary do pracy, tak żeby rozwijanie odporności psychicznej celowało w potrzeby
 • Narzędzie jest również pomocne w rekrutacji, rozwoju kompetencji oraz przy dostosowaniu środowiska pracy (job crafting)
 • Badanie online, indywidualny raport dla pracownika zawierający praktyczne wskazówki, a także raport zespołowy do pracy w zespole

raporty z badania odporności psychicznej

RESILIENCE WORKSHOPS

Webinary i warsztaty z zakresu wzmacniania Siły i Odporności psychicznej i zapobiegania wypaleniu dla pracowników.

 • Programy z zakresu podnoszenia odporności na stres i presję, radzenia sobie ze stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, zarządzania energią i work-life balance
 • Budowanie odporności psychicznej w formie online i stacjonarnie: 12h, 6h lub micro-learning 
 • Mini-warsztaty, webinary i inspirujące wykłady: 1-2 godziny. Są one ułożone w cykl pogłębiający wiedzę i umiejętności dbania o zdrowie psychicznej i rozwijanie odporności psychicznej
 • Kompleksowe programy szkoleniowe dostosowane do poziomu umiejętności pracowników
 • Follow up: mentoring poszkoleniowy podtrzymujący wdrażanie nawyków
Wzmacnianie odporności psychicznejzespołu
Vlad Hilitanu, Unsplash

RESILIENT LEADERS

Szkolenia z zakresu Siły i Odporności psychicznej dla liderów

Odporność psychiczna menedżera

RESILIENT CULTURE

Wsparcie doradcze dla organizacji w zakresie wspierania Siły i Odporności psychicznej

 • Wsparcie doradcze dla menedżerów i członków zarządu w opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań systemowych promujących rezyliencję. Tak by umożliwić faktyczną zmianę, a nie tylko zrelizowanie szkolenia.
 • Pomoc w przygotowaniu i komunikacji zmian wśród pracowników
 • Wspópraca w przygotowaniu programów rozwojowych
 • Wykłady edukacyjne i inspirujące
Corporate Athlete w organziacji
Husna Miskandar, Unsplash