Odporny lider – silny zespół

how to make better decisions in crisis

Jak zarządzać sobą i innymi? Jak zadbać o siłę i odporność lidera, aby wspierać zespoły w zmianie?

Warsztat wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pomocne w radzeniu sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami oraz efektywne zarządzanie w sytuacji kryzysowej.

Badania prowadzone na całym świecie wskazują, że odporność psychiczna (rezyliencja) wpływa na około 25% różnicy w wydajności pomiędzy ludźmi. Osoby silne i odporne psychicznie świetnie radzą sobie w sferze zawodowej. Utrzymują stały poziom energii, zaangażowania oraz pozytywnego nastawienia i chętnie podejmują się nowych wyzwań.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zadbać o siebie i budować swoją odporność psychiczną, ale też jak zadbać o swoje zespoły. W sytuacji wielu zmian, niepewności i trudności pracownicy potrzebują wsparcia i bardzo wiele zależy od postawy i działań menedżerów.

Szkolenie uczy zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby odzyskać poczucie wpływu i kontroli. Uczestnicy poznają sposoby na obniżenie poziomu stresu i napięcia, zachowanie równowagi emocjonalnej, dystansu psychicznego i na zaadresowanie emocji zespołu.

Warsztat oparty jest o badanie MTQ48 – badanie siły i odporności (model 4C). To konkretne narzędzie, dzięki któremu każdy uczestnik będzie mógł pracować na swoich zasobach i wzmacniać obszary tego wymagające. Jednocześnie menedżerowie będą mogli nauczyć się diagnozować poziom siły i odporności w swoich zespołach i wspierać pracowników konkretnymi działaniami.


Korzyści dla uczestników:

 • Dowiedzą się, jak wzmacniać siebie i swoje zespoły w sytuacji kryzysowej
 • Poznają model 4C – Mental Toughness (Siła i Odporność Psychiczna) i zwiększą samoświadomość w zakresie swoich zasobów
 • Poznają szereg strategii wzmacniania swojej odporności na stres
 • Dowiedzą się, jak odzyskać poczucie kontroli i wpływu
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma indywidualny raport MTQPlus ze swojego badania ze wskazówkami jak rozwijać rezyliencję
 • Zespół otrzyma raport z badania odporności zespołowej
 • Dowiedzą się, jakie elementy determinują Siłę i Odporność Psychiczną i jak ją wzmacniać
 • Przećwiczą zestaw kluczowych aktywności, które powtarzane regularnie zapewniają wysoką odporność na stres
 • Poznają zasady zarządzania energią i dbania o energię swoją oraz pracowników
 • Dowiedzą się, jak zadbać o siłę i odporność  psychiczną zespołu i poznają metody wzmacniania rezyliencji w zespole


Program szkolenia “Odporny lider – silny zespół”

 1. Odporność na stres i presję – efektywne działanie w trudnych sytuacjach
 • Model Mental Toughness – czym jest i co się składa na siłę i odporność psychiczną (Model 4C: Control, Challenge, Commitment, Confidence)
 • Odporność vs wrażliwość – po czym poznać odporność psychiczną u pracowników
 • Co znaczą moje wyniki? W co wyposaża mnie moja rezyliencja?
 • Poznanie swoich zasobów. Jak wykorzystać swoje silne strony w obecnej sytuacji?
 • Strategie wzmacniania siły i odporności psychicznej
 1. Trening antystresowy – jak radzić sobie z wyzwaniami, stresem i presją
 • Zrozumieć, żeby zarządzać: czym jest stres i psychofizjologia stresu
 • Stres krótkotrwały i długotrwały – objawy i skutki stresu
 • Techniki błyskawicznego obniżania napięcia i etapowe radzenie sobie ze stresem
 • Trening uważności – budowanie kontaktu z emocjami i ciałem. Techniki oddechowe
 • Ćwiczenia rozładowujące napięcie fizyczne i psychiczne
 • Energia stresu – wykorzystanie reakcji stresowej w działaniu
 • Kontrolowana dystrakcja i ćwiczenia koncentracji – jak przekierować i utrzymać uwagę
 1. Moc myślenia – jak zarządzać stresem i emocjami przez zmianę myślenia
 • Nie można czuć się lepiej bez myślenia lepiej – zarządzanie stresem i emocjami przez pracę z myślami. Nastawienie jako kluczowy element zdrowia psychicznego
 • Nie daj roić wyobraźni – fakty vs interpretacje
 • Myślenie chłodne i gorące – ćwiczenie stoickiej postawy
 • ABCD emocji w zespole – rozpoznawanie i zarządzanie emocjami zespołu
 1. Poczucie wpływu i kontroli w sytuacji kryzysowej
 • Strategia STOP w codzienności – jak nie być jak kula bilardowa
 • Planowanie w zmiennych czasach
 • Pole wpływu – na co mam wpływ, na co nie mam wpływu
 • Wzmacniająca informacja zwrotna w pracy zespołu
 1. Rezylientny zespół – strategie wzmacniania odporności psychicznej w zespole
 • Jak rozpoznać poziom odporności psychicznej w moim zespole?
 • Trening mentalny w zespole – menedżerskie strategie
 • Metody dbania o zdrowie psychiczne pracowników
 • Zarządzanie energią pracowników – praktyczne strategie
 1. Plan działań na moje zarządzanie w sytuacji kryzysowej
  • Co zacznę robić dla siebie?
  • Jaki będzie pierwszy krok?
  • Jakie działania podejmę w zespole?

Szkolenie realizowane w formie online lub stacjonarnie (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne). 

Metody szkoleniowe:

 • Badanie MTQPlus (online)
 • Praca z raportami indywidualnymi i zespołowym
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studium przypadku
 • Praca poznawcza i ćwiczenia z ciałem
 • Mini-projekty
 • Facylitacja i moderowana dyskusja
 • Ćwiczenia coachingowe

Powiązane artykuły:

Kogo masz w zespole, podpalaczy czy strażaków?

Zarządzanie energią w zapobieganiu wypaleniu