Zarządzanie zespołem

Budowanie autorytetu, motywowanie i delegowanie zadań

Celem szkolenia jest wyposażenie kadry menedżerskiej w umiejętności potrzebne do zarządzania zespołem.  Uczestnicy rozwiną szereg kompetencji menedżerskich takich jak: umiejętność precyzyjnego formułowania celów, delegowania zadań, egzekwowania ich wykonania, komunikowania się, motywowania pracowników, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

W trakcie szkolenia „Zarządzanie zespołem” uczestnicy pozyskają wiedzę na temat zależności panujących wewnątrz zespołu, by następnie zastanowić się jak nim sprawnie zarządzać. Ważnym elementem i celem szkolenia będzie podniesienie świadomości na temat tego, jak postawa menedżera wpływa na efektywność pracy członków zespołu.

Szkolenie stanowi wstęp do rozwoju kompetencji menedżerskich, jego rezultatem będzie diagnoza poziomu kompetencji i dalszego kierunku rozwoju.


Program szkolenia „Zarządzanie zespołem”:

 1. Zespół czy grupa – kryteria efektywności zespołu
  • Czym jest zespół i w jaki sposób różni się od grupy?
  • Kryteria efektywności zespołu
  • Czynniki sprzyjające budowaniu efektywnego zespołu
 2. Style kierowania – jak elastycznie zarządzać ludźmi?
  • Style kierowania i style przywództwa
  • Przywództwo sytuacyjne
  • Świadomość i rola funkcji menedżera
  • Pułapki samospełniającej się przepowiedni – rola przekonań
 3. Zarządzanie zespołem i autorytet lidera – jak zbudować autorytet u pracowników?
  • Problemy związane z budowaniem autorytetu
  • Co się dzieje, gdy lider został wyłoniony z zespołu
  • Jak umacniać autorytet, a jakich zachowań unikać
  • Zasady i techniki wywierania wpływu
 4. Komunikowanie wartości i określanie zasad współpracy w zespole
  • Jak budować zdrowe relacje z pracownikami oparte na wartościach
  • Określanie standardów i komunikowanie zasad współpracy
 5. Delegowanie zadań – od planowania do egzekwowania
  •  Jak wyznaczać cele i określać priorytety, aby odejść od tyranii mikrozarządzania
  • Błędy popełniane przy delegowaniu
  • Co mnie powstrzymuje przed delegowaniem zadań?
  • Rozpoznaj, zaplanuj, działaj
 6. Komunikacja menedżerska w zarządzaniu zespołem
  • Rola i ważne elementy feedbacku
  • Informacja zwrotna stosowana w celu zmiany zachowania
  • Docenianie
  • Trudne sytuacje menedżerskie
 7. Zarządzanie zespołem przez motywowanie, czyli jak być nie tylko kierownikiem ale i liderem
  • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji
  • Czynniki motywujące i demotywujące w krótkim i długim okresie – teoria motywacji F. Herzberga w praktyce
  • Co wynika z badań nad motywacją – Richard M. Ryan i Edward L. Deci
  • Puzzle motywacji – analiza aktualnie stosowanych strategii

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach i indywidualna
 • Moderowana burza mózgów
 • Dyskusje
 • Gra szkoleniowa
 • Kwestionariusze
 • Facylitacja
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Studium przypadków

Zobacz również szkolenie: Komunikacja i współpraca w zespole