Akademia lidera – zarządzanie zespołem i wspieranie rozwoju pracowników

Celem cyklu szkoleń jest wyposażenie lidrów w umiejętności potrzebne do zarządzania ludźmi w zespole.  Uczestnicy rozwiną szereg kompetencji menedżerskich takich jak: umiejętność precyzyjnego formułowania celów, delegowania zadań, egzekwowania ich wykonania, komunikowania się, motywowania pracowników. Poznają też psychologiczne podstawy zarządzania ludźmi, ich emocjami i potrzebami.

W trakcie szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę na temat zależności panujących wewnątrz zespołu, by następnie zastanowić się jak nim sprawnie zarządzać. Program szkolenia uwzględnia nową rzeczywistość liderów, czyli pracę zdalną i hybrydową oraz wynikające z tej nowej rzeczywistości wyzwania. 


Program cyklu szkoleń”Zarządzanie zespołem”:

Moduł 1. ZARZĄDZANIE LUDŹMI W ZMIANIE – JAK PRZYGOTOWAĆ ZESPÓŁ NA CIĄGŁE ZMIANY I ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM W ZMIANIE

 • Psychologia zmiany – zrozumieć, żeby zarządzać, czyli jak mózg reaguje na zmianę.
 • Co się dzieje z ludźmi w trakcie zmiany?
 • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożenia zmian.
 • Taktyki radzenia sobie z barierami w procesie wprowadzania zmian.

Moduł 2. DELEGOWANIE ZADAŃ – JAK SKUTECZNIE DELEGOWAĆ ZADANIA

 • Co mnie powstrzymuje przed delegowaniem zadań? Blokujące przekonania szefa i tyrania mikrozarządzania.
 • Rozpoznaj, zaplanuj, działaj – 5 kroków w skutecznym delegowaniu zadań.
 • Błędy popełniane przy delegowaniu i jak im zapobiegać. Zasady skutecznego delegowania krok po kroku.
 • Na co się umówiliśmy? Egzekwowanie zadań.

Moduł 3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I AUTORYTET LIDERA – JAK ZBUDOWAĆ
I UTRZYMAĆ AUTORYTET U PRACOWNIKÓW?

 • Problemy związane z budowaniem autorytetu.
 • Jak umacniać autorytet, a jakich zachowań unikać?
 • Określanie standardów i komunikowanie zasad współpracy.
 • Asertywny szef – jak być stanowczym nie będąc agresywnym oraz zachować uprzejmość nie będą uległym.
 • Zasady wywierania wpływu – słowa mają moc.

Moduł 4. KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA I TRUDNE SYTUACJE MENEDŻERSKIE

 • Co zrobić, gdy pracownik nie robi tego, co powinien robić?
 • Informacja zwrotna stosowana w celu zmiany zachowania – struktura rozmowy.
 • Zachowania agresywne i manipulacyjne – jak na nie reagować? 
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole na podstawie przykładów

Moduł 5. SYTUACJE KONFLIKTOWE – ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM I ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

 • Źródła konfliktu i symptomy konfliktu – na co zwracać uwagę?
 • Etapy konfliktu, rozróżnianie konfliktu od nieporozumienia – kiedy interweniować i jaka jest rola szefa w konflikcie oraz granice interwencji.
 • Zapobieganie konfliktom w pracy zespołu rozproszonego – o co zadbać? 10 sposobów na zapobieganie konfliktom w zespole.

Moduł 6. WSPIERANIE ROZWOJU I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji.
 • Czynniki motywujące i demotywujące w krótkim i długim okresie i co wynika z badań nad motywacją.
 • Nie mierz ludzi swoją miarą – gra w motywatory. Błąd własnej perspektywy.
 • Słowa mają moc – jak doceniać
 • Angażuj i jeszcze raz angażuj

Moduł 7. JAK PRACOWAĆ I NIE ZWARIOWAĆ – TROSKA O LUDZI I ICH ZDROWIE PSYCHICZNE

 • (Nie)oczywiste potrzeby pracowników. Wellbeing i zdrowie psychiczne – wpływ troski o pracownika na zaangażowanie
 • Stres chroniczny, sytuacja kryzysowa – z czym się wiążą i dlaczego menedżer powinien interesować się zdrowiem pracownika.
 • Jak rozpoznać, że pracownik potrzebuje wsparcia? Struktury rozmów i pomocne pytania.
 • Odporność lidera. Zarządzanie energią osobistą – jak budować swoje zasoby, aby poradzić sobie z wymagającą rzeczywistością.

Szkolenia ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM realizujemy online i stacjonarnie

Metody szkoleniowe :

 • Praca w grupach i indywidualna
 • Moderowana burza mózgów
 • Dyskusje
 • Gra szkoleniowa
 • Kwestionariusze
 • Facylitacja
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Studium przypadków

Zobacz również szkolenie: Komunikacja i współpraca w zespole