MaxieDisc

MaxieDisc zwiekszamy efektywność

Maxie DISC to narzędzie do analizy behawioralnej. Model DISC, którego rozwinięciem jest Maxie DISC ®, zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać.

System MaxieDISC to:

 • poprawa komunikacji i lepsze zrozumienie
 • sprawna praca zespołów, a to dzięki trafnemu dopasowaniu zadań, ról i odpowiedzialności
 • większe zaangażowanie, bo wiesz, co może motywować pracowników i czego się po nich spodziewać
 • mniej konfliktów, bo zespół zna mocne i słabe strony członków zespołu
 • skuteczna rekrutacja dzięki poszukiwaniom pod kątem stylu zachowań i dobraniu dopasowanego kandydata do stanowiska

Każdy z nas ma swój preferowany (dominujący) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa, można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Znając styl zachowania innych ludzi, możemy lepiej z nimi współpracować, sprawniej osiągać cele i stworzyć dobrze funkcjonujący zespół.

Główne style zachowań (style osobowości):

DISC dla zwiększanai efektywności zespołu

W MaxieDISC wyróżniamy 4 możliwe style zachowania, które tworzą akronim nazwy tej metody:

D = Dominant (Styl Dominujący), I = Influencing (Styl Wpływowy), S = Steady (Styl Stały), C = Compliance (Styl Sumienny).

 

Poznanie swojego stylu MaxieDISC pozwoli Ci polepszyć relacje z ludźmi, sprzedawać więcej, zarządzać sprawniej.

To nasz styl determinuje nasze zachowanie. Jako ludzie potrafimy dokonywać mniej lub bardziej świadomych adaptacji swojego stylu tworząc coś co nazywamy stylem adaptowanym.

Test MaxieDisc diagnozuje typowe zachowanie danej osoby w sytuacji naturalnej oraz pod presją.

W raporcie z badania MaxieDISC znajdziesz następujące informacje:

 • zestaw najczęściej przejawianych przez daną osobę zachowań: naturalnie, publicznie (w pracy) i pod presją
 • szczegółową specyfikę stylu zachowania i atrybuty badanej osoby
 • co motywuje badaną osobę i co przychodzi jej z łatwością
 • preferowane środowisko pracy dla badanej osoby
 • mocne strony i potencjalne zagrożenia
 • preferowany styl komunikacji
 • reakcje na presję
 • korzyści z pracy z daną osobą dla zespołu
 • informacje o zakresie adaptacji badanej osoby do obecnego środowiska pracy

Jeśli zainteresował Cię temat to skontaktuj się ze mną i pobierz MaxieDISC_przykładowy raport.

 

Szkolenia w oparciu o MaxieDisc

Komunikacja i współpraca w zespole

Zarządzanie konfliktem