WEBINAR WYPALENIE ZAWODOWE – jak uniknąć wyczerpania energii

wypalenie zawodowe i wyczerpanie

Webinar „Wypalenie zawodowe”. Okres pandemii, praca w modelu zdalnym i hybrydowym oraz ciągłe wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi do komunikacji oznaczają nowe wyzwania dla organizacji i pracowników. Stres wynikający z przeciążenia pracą, konieczność nabycia i wykorzystania nowych kompetencji, obniżenie poczucia bezpieczeństwa, komfortu pracy i nastroju dotykają wiele osób. Według danych Human Power (raport Stresoodporni – odporność psychiczna polskich organizacji 2020) obecnie co drugi menedżer mierzy się z wysokim lub bardzo wysokim poziomem zmęczenia i stresu. Podobne doświadczenia dotykają pracowników. To może prowadzić do wypalenia zawodowego.

Podczas webinaru na temat wypalenia zawodowego dowiesz się:

  • Czym jest wypalenie zawodowe i w jaki sposób się objawia.
  • Jakie codzienne aktywności przyczyniają się do wyczerpania.
  • Jak zmienić swój stosunek do tego, co się wydarza, żeby wprowadzić w życie więcej energii i uniknąć wypalenia.
  • Jak rozpoznać osobiste czynniki stresogenne, sprzyjające wypaleniu oraz poszukiwać czynności, które dają satysfakcję.
  • Które z Twoich nawykowych czynności są wyczerpujące.
  • Którędy wycieka Twoja energia i jak możesz ją zatamować.
  • Jak dbać o utrzymanie własnej motywacji, poszukiwać wyzwań i ciekawych inspiracji.
  • Jakie działania warto podjąć (na poziomie osobistym i organizacyjnym), żeby zapobiegać wypaleniu.
  • Co może zrobić organizacja, żeby tworzyć środowisko pracy zapobiegające wypaleniu

Webinar Wypalenie zawodowe online – organizacja i formy:

Treści dostosujemy do odbiorców, mogą nimi być wszyscy pracownicy lub liderzy (kadra menedżerska, pracownicy działów HR).

Formy: interaktywny wykład (60-90 min) lub warsztat online (2-4h)

Formuła webinaru przewiduje udział dużej liczby uczestników (max. 500 osób). Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o prezentację, celem webinaru jest przekazanie wiedzy. Uczestnicy będą aktywni za pomocą czatu i wirtualnych narzędzi, zapraszani do ćwiczeń na wirtualnych tablicach. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na bieżąco i na końcu webinaru w czasie sesji Q&A