WEBINAR WYPALENIE ZAWODOWE – jak świadomie pomagać pracownikom zagrożonym wypaleniem zawodowym?

wypalenie zawodowe i wyczerpanie

WEBINAR WYPALENIE ZAWODOWE – DLA LIDERÓW, HR, PRACOWNIKÓW

Stres wynikający z przeciążenia  pracą, konieczność nabycia i wykorzystania nowych kompetencji, obniżenie poczucia bezpieczeństwa, komfortu pracy i nastroju dotykają wiele osób. Według danych Human Power (raport Stresoodporni – odporność psychiczna polskich organizacji 2020) obecnie co drugi menedżer mierzy się z wysokim lub bardzo wysokim poziomem zmęczenia i stresu. Podobne doświadczenia dotykają pracowników. To może prowadzić do wypalenia zawodowego.

Celem webinaru jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniem wypalenia zawodowego od strony teoretycznej i praktycznej. Wiedza teoretyczna na temat wypalenia zawodowego  odzwierciedlana zostanie w konkretnych przykładach z praktyki zawodowej psychologa biznesu.

 

Czego się dowiesz w trakcie webinaru WYPALENIE ZAWODOWE: 

  • Czym jest wypalenie zawodowe i w jaki sposób się objawia
  • Dlaczego wiedza o potrzebach i aspiracjach pracownika może być narzędziem prewencyjnym w zapobieganiu wypaleniu na każdym etapie cyklu życia pracownika w organizacji
  • Jakie cechy osobowości mogą być szczególnie istotnym czynnikiem ryzyka w procesie powstawania wypalenia i co daje nam ta wiedza
  • Czym jest „wsparcie społeczne” i jak jego brak wpływa na stres i frustrację również u managerów
  • Co to jest coping, eustres i dystres – oraz kiedy stres może być szansą dla rozwoju pracownika
  • Jak identyfikować u pracownika symptomy charakterystyczne dla konkretnej fazy wypalenia i jakie działania odpowiednie dla tej fazy należy podjąć.
  • Jakie działania warto podjąć (na poziomie osobistym i organizacyjnym), żeby zapobiegać wypaleniu
  • Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w środowisku pracy
  • Dodatkowo uczestnicy będą mogli wykonać krótki test sprawdzający 6 obszarów pracy, które mogą być dla nich potencjalnym źródłem zagrożenia wypaleniem. 
 
Wypalenie zawodowe jest stanem fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania. Jest spowodowane przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym. Każda praca, nawet ta którą kochamy, jest wydatkiem energetycznym. Zadbajmy więc o środowisko pracy, aby maksymalnie obniżyć jego stresogenność
 
Jeśli zauważasz u siebie lub u innych ubytek energii lub wyczerpanie, zwiększony dystans psychiczny wobec własnej pracy, negatywizm, to mogą być objawy wypalenia zawodowego. Takim symptomem jest też poczucie braku skuteczności i braku osiągnięć.

 

Webinar wypalenie zawodowe: Interaktywny wykład,  pytania na czacie + sesja Q&A

Inne formy: warsztat online/stacjonarny (3-6h)

Zamów webinar Wypalenie zawodowe dla swojej organizacji.