Inteligencja emocjonalna menedżera

zarządzanie emocjami w biznesie

Inteligencja emocjonalna menedżera – świadome zarządzanie emocjami i relacjami

Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą i innymi są rozwinięte kompetencje emocjonalne. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania emocji, umiejętność panowania nad swoimi emocjami i zmiany swojego nastawienia. Jest to szczególnie istotne dla osób intensywnie pracujących z ludźmi, które potrzebują zapobiegać i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, budować satysfakcjonujące relacje i motywować.

Warsztat wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pomocne w radzeniu sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami oraz efektywne zarządzanie ludźmi w sytuacji kryzysowej.

 Cele szkolenia Inteligencja emocjonalna menedżera: 

        Wzmocnienie świadomości własnych emocji i podniesienie umiejętności zarządzania swoimi emocjami

        Wyposażenie menedżerów w narzędzia do radzenia sobie ze stresem, napięciem, presją i trudnymi emocjami

        Przygotowanie liderów do adresowania trudnych sytuacji emocjonalnych w zespole

        Wyposażenie liderów w narzędzia do radzenia sobie ze stresem, napięciem, presją i trudnymi emocjami pracowników

        Podniesienie świadomości na temat funkcjonowania człowieka w sytuacji kryzysowej

 

 Program szkolenia Inteligencja emocjonalna menedżera: 

 Dzień 1. Emocje menedżera.

1.     Samoświadomość menedżera. Pole rażenia emocji, czyli jak moje emocje i energia wpływają na emocje, nastawienie i poczucie bezpieczeństwa pracowników. Pogłębianie świadomości swoich emocji – rozpoznawanie, świadomość zaistnienia emocji i powiazania jej z bodźcem.

2.     Metody budowania dystansu psychicznego i wzmacniania samoregulacji. Responsywność – umiejętność zatrzymania się i przeprogramowania swoich nawykowych reakcji na bodziec.

3.     Moc myślenia – jak zarządzać stresem i emocjami przez pracę z myślami. Zadawanie sobie pytań, które trafiają w sedno. Sposoby pracy z natłokiem myśli, nadmiernym analizowaniem.

4.     Przepracowanie „źródeł stresu”, trudnych momentów w życiu zawodowym oraz określenie skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi. Praca na „kejsach”. 6 kroków zarządzania swoimi emocjami.

5.     Przeciążenie i zmęczenie jako produkt stresu. Sposoby pracy z przeciążeniem i regulacja zmęczenia. Wyczerpujące i ożywcze czynności – regulacja swojej energii.

6.     Zbiór dobrych praktyk w radzeniu sobie z sytuacją stresową na poziomie poznawczym i behawioralnym. 5xO – fundament spokoju menedżera.

 

Dzień 2. Emocje pracowników.

 1.Zrozumieć, żeby zarządzać: jak zmienia się mózg człowieka w stresie i co z tego wynika w kontekście relacji? Jaki wpływ ma wysoki poziom stresu, niepewności, zmian na funkcjonowanie człowieka?

2.Potrzeby człowieka w kryzysie i jak lider może na nie odpowiedzieć. Kryzys ostry i chroniczny – sposoby reakcji na kryzys.

3.Radzenie sobie z emocjami pracownika – co robić, gdy pracownik okazuje silne emocje? Praca na trudnych sytuacjach z życia uczestników. Asertywne odpowiedzi na trudne sytuacje. 4.Jak radzić sobie z własnymi emocjami w trudnej sytuacji? Jak zaadresować sytuację kryzysową w zespole, żeby zadbać o cały zespół?

5.Pierwsza pomoc psychologiczna – czym jest, kto może jej udzielić. Rozpoznawanie sygnałów wskazujących na możliwe trudności u pracownika. Ocena funkcjonowania pracownika. Granice odpowiedzialności lidera.

6.Prowadzenie rozmowy diagnostyczno-wspierającej – struktura rozmowy w 4 krokach. Wsparcie emocjonalne i ułożenie planu działania. Ćwiczenie umiejętności potrzebnych do prowadzenia rozmowy. Zasady bezpieczeństwa przy interwencji.

7. Słowa mają moc! – dialog motywujący i praca z nastawieniem pracownika. Jak pracować z obiekcjami, przeprowadzić pracownika od problemu w stronę rozwiązania, co robić, gdy grupa „marudzi”?

 

 Metody pracy: 

– interaktywne zadania zespołowe, praca w podgrupach

– praca indywidualna

– case studies

– wypracowanie rozwiązań na tablicy wirtualnej (Miro)

– moderowana dyskusja

– mini-wykłady

 

Prowadzący: Małgorzata Henke

Podobne szkolenia: Wellbeing w covidowych czasach