Inteligencja emocjonalna menedżera – kompetencje przywódcze

zarządzanie emocjami w biznesie

Inteligencja emocjonalna menedżera – świadome zarządzanie emocjami i relacjami

Niepewność, zmiany, brak poczucia bezpieczeństwa, lęk przed kryzysem – to wszystko odbija się na atmosferze pracy oraz jej jakości i wpływa na spadek zaangażowania. Kluczowymi osobami, które mogą wpłynąć na poprawę tych wskaźników są liderzy. 

Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą i innymi są rozwinięte kompetencje emocjonalne. Z wielu badań wiemy, że ludzie, którzy rozumieją własne emocje i emocje innych, są lepszymi liderami. Potrafią radzić sobie ze stresem, pokonywać przeszkody i inspirować innych. 

Program szkolenia Inteligencja emocjonalna menedżera: 

Moduł 1. Emocje lidera

 1. Samoświadomość menedżera. Pole rażenia emocji, czyli jak moje emocje i energia wpływają na emocje, nastawienie i poczucie bezpieczeństwa pracowników. Pogłębianie świadomości swoich emocji – rozpoznawanie, świadomość zaistnienia emocji i powiazania jej z bodźcem.
 2. Metody budowania dystansu psychicznego i wzmacniania samoregulacji. Responsywność – umiejętność zatrzymania się i przeprogramowania swoich nawykowych reakcji na bodziec.
 3. Przepracowanie „źródeł stresu”, trudnych momentów w życiu zawodowym oraz określenie skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi. Praca na „kejsach”. 6 kroków zarządzania swoimi emocjami.
 4. Przeciążenie i zmęczenie jako produkt stresu. Sposoby pracy z przeciążeniem i regulacja zmęczenia. Wyczerpujące i ożywcze czynności – regulacja swojej energii.
 5. Zbiór dobrych praktyk w radzeniu sobie z sytuacją stresową na poziomie poznawczym i behawioralnym. 5xO – fundament spokoju menedżera.

Moduł 2. Emocje pracowników

 1. Potrzeby człowieka w kryzysie i jak lider może na nie odpowiedzieć. Kryzys ostry i chroniczny – sposoby reakcji na kryzys.
 2. Radzenie sobie z emocjami pracownika – co robić, gdy pracownik okazuje silne emocje? Praca na trudnych sytuacjach z życia uczestników. Asertywne odpowiedzi na trudne sytuacje.
 3. Jak radzić sobie z własnymi emocjami w trudnej sytuacji? Jak zaadresować sytuację kryzysową w zespole, żeby zadbać o cały zespół?
 4. Prowadzenie rozmowy wspierającej – struktura rozmowy w 4 krokach. Wsparcie emocjonalne i ułożenie planu działania. Ćwiczenie umiejętności potrzebnych do prowadzenia rozmowy. 
 5. Słowa mają moc! – dialog motywujący i praca z nastawieniem pracownika. Jak pracować z obiekcjami, przeprowadzić pracownika od problemu w stronę rozwiązania, co robić, gdy grupa „marudzi”?

Cele szkolenia Inteligencja emocjonalna menedżera:

 • Wzmocnienie świadomości własnych emocji i podniesienie umiejętności zarządzania swoimi emocjami

 • Wyposażenie menedżerów w narzędzia do radzenia sobie ze stresem, napięciem, presją i trudnymi emocjami

 • Przygotowanie liderów do adresowania trudnych sytuacji emocjonalnych w zespole, wzmocnienie gotowości psychologicznej liderów

 • Praca z empatią 

 • Wyposażenie liderów w narzędzia do radzenia sobie ze stresem, napięciem, presją i trudnymi emocjami pracowników 

 

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania emocji, umiejętność panowania nad swoimi emocjami i zmiany swojego nastawieniaJest to szczególnie istotne dla osób intensywnie pracujących z ludźmi, które potrzebują zapobiegać i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, budować satysfakcjonujące relacje i motywować.

 

Prowadzący: Małgorzata Henke

Podobne szkolenia: