Inteligencja emocjonalna menedżera

zarządzanie emocjami w biznesie

Zarządzanie emocjami – jak kształtować relacje w zespole

Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą i innymi są rozwinięte kompetencje emocjonalne. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania emocji, umiejętność panowania nad swoimi emocjami i zmiany swojego nastawienia

Jest to szczególnie istotne dla osób intensywnie pracujących z ludźmi, które potrzebują zapobiegać konfliktom i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, budować satysfakcjonujące relacjemotywować. Szkolenie koncentruje się na metodach zarządzania emocjami w sytuacjach zawodowych.

Inteligencja Emocjonalna to zdolności, od których zależy wykorzystanie innych, „twardych” umiejętności.


Uczestnicy szkolenia „Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami w pracy menedżera”:

 • Nauczą się rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami oraz wpływać na emocje pracowników
 • Poznają strategie zwiększania samokontroli
 • Zdiagnozują swoje mocne i słabe strony w zakresie kompetencji inteligencji emocjonalnej
 • Otrzymają narzędzia do pracy z emocjami w trudnych sytuacjach
 • Nauczą się zarządzać konfliktem i poznają zasady komunikacji w konflikcie
 • Dowiedzą się, jak empatycznie słuchać oraz przyjmować perspektywy innych ludzi
 • Poznają sposoby motywowania poprzez wpływanie na emocje pracowników
 • Nauczą się stosować narzędzie pomocne w dokonaniu zmiany myślenia i postawy pracowników


Szkolenie ma charakter warsztatowy, ponad 80% programu to ćwiczenia i aktywność uczestników.

Program szkolenia

 1. Inteligencja emocjonalna i znaczenie zarządzania emocjami w życiu zawodowym
  • Kiedy mądry jest głupi? Rola i miejsce emocji w biznesie
  • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
  • Autodiagnoza i wytypowanie obszarów do rozwoju
  • Podstawy treningu – analiza sposobów rozwijania IE
 2. Samoświadomość emocjonalna menedżera – mechanizmy powstawania i skutki emocji
  • Świat emocji – bogactwo, z którego rzadko korzystamy
  • Mechanizm powstawania emocji: myśli – emocje – działanie
  • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny
  • Emocje i motywacja
 3. Samokontrola – zdolność zarządzania własnymi emocjami
  • Strategie reakcji na emocje
  • Model ABCD – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
  • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości
  • Techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej sytuacji emocjonalnej
  • Zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach zawodowych 
 4. Empatia – zarządzanie emocjami w relacjach
  • Nie rób byle czego, już lepiej stój i patrz – czym jest i czym nie jest empatia
  • Ciemna strona empatii i ochrona swoich granic
  • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń
  • Trening empatycznego słuchania – ćwiczenie przyjmowania perspektywy innych ludzi
  • Informacyjna rola emocji – jak odczytać emocje innych ludzi i ich potrzeby
 5. Umiejętności społeczne – wzbudzanie u innych pożądanych reakcji
  • Jak budować porozumienie w różnorodnym zespole?
  • Kolory komunikacji – jak zrozumieć siebie oraz dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć
  • Wpływ typu osobowości na sposób podejmowania decyzji, reakcję na zmianę i działanie w obliczu stresu
  • Otwarta komunikacja podstawą odpowiedzialności za rezultaty w zespole – jak budować otwartą komunikację w zespole
  • Słowa mają moc – jak mówić i czego nie mówić, żeby wywierać pożądany wpływ
 6. Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych – zarządzanie konfliktem
  • Źródła powstawania konfliktów w organizacjach
  • Rodzaje konfliktów i ich dynamika
  • W środku konfliktu – gra szkoleniowa – obserwacja źródeł i etapów rozwoju konfliktu
  • Rola konfliktów – negatywne i pozytywne rezultaty konfliktu w organizacji
  • Rola menedżera w konflikcie między pracownikami

Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od firmy Małgorzata Henke – Business Trainings.