Odporność psychiczna

badanie MTQ48 Małgorzata Henke

Oferta szkoleń Odporność psychiczna: TUTAJ

Oferta szkoleń menedżerskich – Odporny zespół: TUTAJ

“Odporność psychiczna to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, która determinuje jego odporność na stres.”
Dr Peter Clough, dziekan Wydziału Psychologii University of Hull

W przełożeniu na rzeczywistość biznesową Odporność Psychiczna to:

  • trzymanie emocji na wodzy i zachowanie spokoju w „gorących” sytuacjach
  • efektywne działanie pod presją czasu i wymagań
  • wytrwałość pomimo trudności – spotykanie się z kolejnymi klientami mimo usłyszenia “nie” od wielu poprzednich, łatwiejsze radzenie sobie z niepowodzeniami
  • elastyczne dostosowywanie się do zmiany i inicjowanie zmian, umiejętność zachowania stabilności w warunkach ciągłej zmiany

Osoby o zdiagnozowanym wysokim poziomie Siły i Odporności Psychicznej:

  • dobrze radzą sobie ze stresem, ponieważ mają umiejętność obniżania napięcia
  • potrafią utrzymać energię i pozytywne nastawienie w działaniu przez długi czas
  • mają umiejętność skupienia się na aktualnym zadaniu, dlatego nie ulegają rozproszeniu
  • szukają nowych rozwiązań

Odporność psychiczna to zdolność człowieka do osiągania szczytowej formy i wysokich wyników mimo trudności i problemów, które napotyka.

Źródło grafiki: AQR International

Siła psychiczna przekłada się na efektywność

Cechy jednostek i zespołów, które cechują się wysokim poziomem dokonań, to przede wszystkim duża wiara w siebie, kontrola nad tym, nad czym można mieć kontrolę i rezyliencja – radzenie sobie z porażkami, a także dostrzeganie w każdym nowym wyzwaniu szansy na własny rozwój. To także umiejętność oczyszczania umysłu z niepotrzebnych myśli (skupienie) oraz umiejętność relaksowania się. 

Wielokrotnie potwierdzono, że stan umysłu odpowiada za różnice w poziomie naszych osiągnięć.

Siła psychiczna koreluje z dobrostanem psychicznym

Dobrostan człowieka to doświadczanie przez człowieka pozytywnych emocji, niski poziom szkodliwych nastrojów, a także wysoki poziom zadowolenia z życia. Siła psychiczna wpływa na to, jak się ze sobą czujemy, czy potrafimy odpoczywać, jak śpimy, jak radzimy sobie ze stresem. 

Osoby odporne potrafią po porażce wrócić do swojej równowagi

Każdy czasem ma słabszy czas, mniej siły. Rezyliencja umożliwia powrót do swojej normy po trudnym doświadczeniu. Elastycznie, podobnie do wańki-wstańki, wracamy do siebie. Podczas gdy osoby o niskim poziomie rezyliencji będą opierały się zmianie i przeżywały ją na poziomie emocjonalnym, osoba odporna psychicznie adaptuje się do nowej sytuacji, odnajdując się w niej.