Badanie odporności – MTQ48 i MTQPlus

badanie MTQ48

TEST MTQ48/MTQPLUS (Mental Toughness Questionnaire) – to naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Odporności Psychicznej, którego celem jest wsparcie pracowników i menedżerów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję. Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności psychicznej poszczególnych pracowników jak i zespołu jako całości.

Badanie MTQ jest oparte na analizie czterech kluczowych dla Odporności Psychicznej obszarów tzw. 4C:

 • Control = Poczucie wpływu (samokontrola i poczucie sprawczości)
 • Commitment = Zaangażowanie (odpowiedzialność i wytrwałość)
 • Challenge = Wyzwanie (otwartość na zmiany)
 • Confidence = Pewność siebie (wiara we własne umiejętności i swój wpływ na innych)

Przebieg badania MTQ48/MTQPLUS

Uczestnicy wypełniają test psychometryczny, składający się z 48 pytań, po którym otrzymują obszerny raport rozwojowy, wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi.
Badanie składa się z dwóch części:

 • test online trwający około 10-15 minut
 • analiza wyników w czasie sesji indywidualnej lub warsztatów zespołowych

Badanie kwestionariuszem MTQ to:

 • Raport indywidualny wskazujący poziom odporności psychicznej osobno w każdym z czterech obszarów
 • Sugestie rozwojowe i szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności i dobrostanu
 • Raport zespołowy wskazujący wyniki dla całego zespołu
 • Raport postępów oparty o bieżącą i poprzednią analizę
 • Sesja follow-up z omówieniem wyników, ich znaczenia oraz podstawowych interwencji

Korzyści z diagnozy Odporności Psychicznej za pomocą MTQ48/MTQPLUS:

 • Diagnoza poziomu kluczowych elementów wpływających na efektywność pracy i barier efektywności
 • Sprawdzenie odporności na krótkotrwały i długotrwały stres
 • Analiza predyspozycji pracowników związanych z odpornością psychiczną
 • Planowanie i wsparcie ścieżek rozwoju pracowników
 • Zdiagnozowanie poziomu otwartości na zmiany w zespole przed lub w trakcie wprowadzania zmiany organizacyjnej
 • Optymalizacja sił, środków i czasu przeznaczonych na rozwój i wsparcie pracowników
 • Wsparcie w rekrutacji i rozważaniu awansów
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu i wsparcie programów z obszaru well-being i zarządzania energią
 • Narzędzie ewaluacji w dłuższych programach rozwojowych

Dzięki zastosowaniu testu MTQ uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku. Widzą również powiązania między czterema osobnymi, ale związanymi ze sobą obszarami i mogą wybrać interwencje, które będą działały jak dźwignia – spowodują zmianę w możliwie największej liczbie obszarów.