Mental health w organizacji – szkolenie dla liderów i HR

pomoc pracownikowi w kryzysie

Jak wspierać zdrowie psychiczne pracowników? Wstępna diagnoza i praca z pracownikiem w kryzysie psychologicznym.

Czas pandemii odcisnął się negatywnie na wielu dziedzinach życia, podwyższając poziom stresu oraz niepewności i obniżając poczucie bezpieczeństwa. Przewlekły stres, depresja, wypalenie zawodowe – to tylko kilka dolegliwości, z którymi mierzą się pracownicy i sami liderzy. Z badań wynika, że z jakąś formą dolegliwości psychicznych zmaga się mniej więcej 25 proc. dorosłych.

Wielu pracowników twierdzi, że bezpośredni przełożony nie dostrzega problemów związanych z sytuacją zdrowotną czy z żałobą w rodzinie. Nadmierne obciążenie pracą, pracoholizm i brak poczucia kontroli coraz częściej prowadzą do wypalenia zawodowego.

Mając na uwadze kluczową rolę menedżerów w budowaniu wspierającego i angażującego środowiska pracy, ważne jest, żeby liderzy wiedzieli, jak reagować na sytuacje kryzysowe, udzielać pierwszej pomocy psychologicznej i wspierać zdrowie psychiczne pracowników. Gdzie są granice ich pomocy i jak zadbać o siebie.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać zdrowie psychiczne i odporność psychiczną pracowników.


Program szkolenia dla liderów

JAK WSPIERAĆ ZDROWIE PSYCHICZNE PRACOWNIKÓW:

1. Zrozumieć, żeby zarządzać: jak zmienia się mózg człowieka w sytuacji kryzysowej?

 • Czym jest kryzys ostry i chroniczny?  Jaki wpływ ma wysoki poziom stresu, niepewności, zmian na funkcjonowanie człowieka?
 • Dynamika stresu w pandemii. Źródła stresu i sposoby radzenia sobie.
 • Potrzeby człowieka w zmianie i jak lider może na nie odpowiedzieć.

2. Wstępna diagnoza – rozpoznawanie sygnałów kryzysu

 • Jakie symptomy i zachowania mogą świadczyć o tym, że pracownik może znajdować się w kryzysie psychologicznym? 
 • Rozpoznawanie sygnałów wskazujących na możliwe trudności u pracownika.
 • Jak rozpoznać przejawy kryzysu gdy pracujemy zdalnie/hybrydowo? Ocena funkcjonowania pracownika.

3. Pierwsza pomoc psychologiczna – jak wspierać zdrowie psychiczne pracowników

 • Czym jest i kto może jej udzielić?
 • Prowadzenie rozmowy diagnostyczno-wspierającej – struktura rozmowy w 4 krokach.
 • Ścieżki postępowania i przykłady właściwych komunikatów, których najlepiej używać.
 • Wsparcie emocjonalne i ułożenie planu działania.
 • Rodzaje wsparcia.

4. Dylematy związane z pierwszą pomocą psychologiczną

 • Jak reagować, gdy pracownik odrzuca pomoc?
 • Dostosowanie pracy do pracownika w kryzysie.
 • Radzenie sobie z emocjami – co robić, gdy pracownik okazuje silne emocje?
 • Granice odpowiedzialności lidera.

5. Wypalenie zawodowe

 • Czym jest syndrom wypalenia zawodowego i jakie są jego konsekwencje dla pracownika i pracodawcy?
 • Jakie warunki środowiska pracy wpływające na zagrożenie wypaleniem zawodowym są w strefie wpływu pracownika i lidera?
 • Jak identyfikować stopień zagrożenia wypaleniem zawodowym?
 • Jakie działania podjąć w zależności od diagnozy?
 • Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu pracowników?

6. Co dalej? Jak zadbać o zespół?

 • Jak postępować, gdy kryzys trwa i nie widzimy zmiany na lepsze? Granice empatii.
 • Co z zespołem? Czy i jak informować zespół o kryzysowej sytuacji?
 • Jak zaadresować sytuację kryzysową w zespole, żeby zadbać o cały zespół?
 • Powrót pracownika ze zwolnienia – przygotowanie do powrotu

7. Radzenie sobie z emocjami i stresem – dobrostan lidera

 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami w trudnej sytuacji?
 • Zasady BHP w dawaniu wsparcia – jak dawać, żeby zachować energię?
 • Jak się „filtrować” i obniżać poziom napięcia oraz zadbać o swój dobrostan?


Uczestnicy szkolenia “Mental Health w organizacji – jak wspierać zdrowie psychiczne pracowników”:

 • Dowiedzą się, jak wspierać zdrowie psychiczne pracowników
 • Zyskają praktyczną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej, dzięki analizie przypadków oraz poznaniu procedur udzielania wsparcia,
 • Dowiedzą się, jak rozpoznawać trudności psychologiczne pracownika i symptomy kryzysu,
 • Podniosą świadomość na temat funkcjonowania człowieka w sytuacji kryzysowej
 • Poznają struktury rozmów i reakcji w różnych przypadkach, otrzymasz materiały opisujące postępowanie krok po kroku,
 • Urealnią swoją rolę w udzielaniu pomocy i wyznaczą swoje granice,
 • Dowiedzą się, jak zadbać o środowisko pracy, żeby minimalizować ryzyko wypalenia zawodowego,
 • Odpowiednio zatroszczą się o własne emocje, żeby uniknąć wypalenia i przytłoczenia związanego z odpowiedzialnością za innych.


Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach
 • Mini wykłady
 • Moderowane dyskusje
 • Mini projekty
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

 

Forma szkolenia: 

online lub stacjonarnie 

Program szkolenia dopasujemy do wyzwań i potrzeb Twojej organizacji. 

 

Podobne szkolenia:

Odporność psychiczna lidera

Odporny lider - silny zespół

Na czym polega rezylientne przywództwo?