Odporność psychiczna – Mental Toughness & Resilience

Jak wzmacniać swoją siłę i odporność psychiczną, żeby efektywnie i ze spokojem działać w świecie dużych wyzwań i ciągłych zmian?

Siłę i odporność psychiczną w kryzysie widać najlepiej. Wysoki poziom odporności psychicznej pozwala nam zachować spokój i dystans psychiczny, koncentrować się na działaniach, na które mamy wpływ. Po prostu efektywnie działać, również w trudnych okolicznościach.

Odporność psychiczna i wewnętrzna siła wpływają na to, jak efektywnie radzimy sobie z wyzwaniami, stresem, presją i zmianą. Uniezależniają nas od zewnętrznych okoliczności.  Osoby odporne psychicznie w większym stopniu radzą sobie z presją i emocjami, dlatego nie załamują się nawet w bardzo trudnych momentach.

Szkolenie Siła i odporność psychiczna w kryzysie wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami. Dowiedzą się, jak budować własną siłę wewnętrzną, jak zarządzać sobą i dzięki temu wpływać na innych.

Dzięki zbadaniu swojej siły i odporności (MTQPlus) zwiększą świadomość swoich mocnych i słabych stron w sferze odporności psychicznej.


Program szkolenia online Siła i odporność psychiczna w kryzysie

1. Mistrzostwo osobiste – odporność psychiczna a skuteczność w działaniu:

 • Czym jest siła i odporność psychiczna i dlaczego potrzebujemy jej w sytuacji kryzysowej?
 • Co wynika z wysokiego lub niskiego poziomu odporności psychicznej? Benefity i zagrożenia.
 • Model Odporności psychicznej 4C: Kontrola (Control), Zaangażowanie (Commitment), Wyzwanie (Challenge), Pewność siebie (Confidence)
 • Moja siła i odporność psychiczna i co w związku z tym dla mnie wynika w kontekście osobistym i zawodowym – na podstawie badania MTQPlus

2. Jak zachować KONTROLĘ – strategie zarządzania emocjami i stresem oraz wzmacniania PEWNOŚCI SIEBIE i POCZUCIA WPŁYWU:

 • Poczucie wpływu – jak mieć poczucie kontroli i nie ulec frustracji
 • Samoregulacja – myśli mają moc
 • Sposoby na zachowanie dystansu psychicznego
 • Metody budowania swojego dobrostanu

3. Wyzwania, porażki i trudności – budowanie ZAANGAŻOWANIA i otwartości na WYZWANIA:

 • Jak zmobilizować się do wysiłku i działać z impetem: dobre praktyki
 • Kształtowanie proaktywnej postawy – jak reagować na zmianę i podejmować ryzyko: eksperyment behawioralny
 • Błąd, porażka czy doświadczenie? – trening zmiany myślenia
 • Zarządzanie energią – jak korzystać z odnawialnych zasobów i budować system wsparcia

4. Strategia na zbudowanie swojej odporności psychicznej w kryzysie:

 • Budowanie nawyków ukierunkowanych na wzmacnianie odporności psychicznej
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę? Co przestanę?  Jaki będzie pierwszy krok?

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach i podgrupach (wirtualne pokoje)
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Mini projekty (tablice Miro, Jamboard)
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

Szkolenie online (na platformie Zoom, Teams lub inne) lub w formie stacjonarnej. Forma warsztatowa lub webinar.