Praca w wirtualnym zespole

skuteczny zespół

Praca w wirtualnym zespole: komunikacja i współpraca

Praca zdalna to wyzwanie dla całego zespołu. Z badań wynika, że podczas pracy zdalnej staliśmy się mniej uprzejmi i wyrozumiali dla siebie. Wśród największych wad pracy w wirtualnym zespole pracownicy wymieniają brak kontaktu ze współpracownikami, poczucie samotności, niezrozumienia i utratę poczucia wspólnoty.

Szkolenie ma na celu reintegrację zespołu oraz wyposażenie uczestników w narzędzia pomocne w skutecznej komunikacji i współpracy zdalnej. Uczestnicy poznają podstawowe zasady pracy w wirtualnym zespole oraz określą swoje zespołowe reguły. Nauczą się różnicowania kanałów komunikacji oraz poznają zasady wirtualnej etykiety. Dowiedzą się, jak dbać o samopoczucie i wellbeing w wirtualnej współpracy.

1.     WYZWANIA PRACY ZDALNEJ – PRACA W WIRTUALNYM ZESPOLE

·       Praca zdalna – plusy i minusy – jak widzimy siebie i zespół w nowej rzeczywistości?

·       Zagrożenia pracy zdalnej dla współpracy: izolacja, fragmentacja, dezorientacja  

·       Jak dobra jest nasza współpraca online?

 

 

2.     RELACJE W WIRTUALNYM ZESPOLE

 

 

·       Jak wiedzieć co w trawie piszczy? Nie utracić kontaktu z kolegami?

·       Kanały komunikacji wirtualnej – którędy do kogo?

·       Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna – jak się komunikować, żeby być w kontakcie, ale nie spędzać całego dnia na spotkaniach

·       Nie samą pracą człowiek żyje – dlaczego brakuje nam automatu z kawą i czym zastąpić spotkania w kuchni.

·       Ustalanie zasad komunikacji w zespole – facylitacja rozwiązań.

 

3.     ETYKIETA WIRTUALNEJ KOMUNIKACJI   

 • Rozróżnianie spraw wymagających różnej formy kontaktu (mail, czat, telefon, video spotkanie)
 • Ustalanie reguł czasowych / form. Reguły dostępności.
 • Dobre praktyki spotkań online
 • Czego nie robić w komunikacji zdalnej.

 

4.     SKUTECZNY ZESPÓŁKOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI O RÓŻNYCH STYLACH 

·       Kolory komunikacji – style myślenia i działania oraz jak je rozpoznać w pracy zdalnej (w oparciu o MaxieDisc).

·       Diagnoza własnego stylu i autorefleksja w kierunku własnego rozwoju.

·       Jak nie działać sobie na nerwy? Jak się nawzajem motywować?

·       Potrzeby, preferowane zasady współpracy i typowe zachowania oraz sposoby komunikacji w kontakcie online osób o różnych stylach (w oparciu o MaxieDisc).

 

 

5.     WELLBEING – JAK ZADBAĆ O SIIEBIE PRACUJĄC ZDALNIE

·       Potrzeby człowieka i jak je realizować w pracy zdalnej (potrzeba rozpoznania, potrzeba bezpieczeństwa)

·       Jak rozpoznać stan zagrożenia? Jak odczytywać emocje na odległość? Tajniki empatii.

·       Zarządzanie swoimi emocjami w relacjach: samokontrola.

·       Analiza i przepracowanie źródeł stresu i trudnych emocji.

·       Generowanie pozytywnych emocji w zespole: celebrowanie sukcesów, reguły doceniania

 

6.     WYZWANIA WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW

 

·       Trudne sytuacje w wirtualnej współpracy i jak im zapobiegać

·       Przyczyny nieporozumień w pracy zdalnej

·       Reagowanie na pierwsze sygnały nieporozumień / zgrzyty

·       Feedback w wirtualnych okolicznościach

·       Trzymanie standardów – wzajemna odpowiedzialność za wzmacnianie kultury dawania i przyjmowania informacji zwrotnej.

·       Uczenie się od siebie nawzajem w wirtualnej współpracy

 

7.     ORGANIZACJA PRACY W WIRTUALNYM ZESPOLE

 

·       Wyzwania pracy z domu

·       Jak poradzić sobie z rozpraszaczami?

·       Jak zorganizować sobie miejsce pracy?

·       Jak “wyjść” z wirtualnej pracy?

·       Określanie ram współpracy z innymi członkami wirtualnego zespołu


Szkolenie realizowane w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne) na platformie zoom lub platformie klienta.
 

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach i podgrupach
 • Moderowana burza mózgów
 • Narzędzia coachingowe
 • Dyskusje
 • Gra szkoleniowa
 • Facylitacja
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Studium przypadków

Podobne szkolenia: Zwinne myślenie