Rozwój odporności psychicznej/rezyliencji

Proponuję działania z zakresu podnoszenia odporności na stres, presję i zmiany oraz budowania Siły i Odporności psychicznej na 4 poziomach.

Efektywność działania pracowników zależy nie tylko od ich indywidualnej zdolności do radzenia sobie z czynnikami presji, stresu i trudnościami. Ważne jest prowadzenie działań na różnych poziomach organizacji.

RESILIENCE AUDIT

Badanie poziomu odporności pracowników

 • Badanie poziomu odporności pracowników na stres, presję i wyzwania (MTQ48)
 • Diagnoza poziomu odporności pracownika w 4 obszarach: kontroli emocji i poczucia wpływu, zaangażowania, reakcji na wyzwania i zmianę, pewności siebie
 • Badanie pozwala zdiagnozować zdolność pracownika do efektywnego działania w warunkach presji, stresu i wyzwań
 • Narzędzie do wykorzystania w rekrutacji, rozwoju kompetencji oraz przy dostosowaniu środowiska pracy (job crafting)
 • Badanie online
 • Indywidualny raport dla pracownika zawierający praktyczne wskazówki
 • Raport dla HR zawierający rekomendacje

raporty z badania odporności psychicznej

RESILIENCE WORKSHOPS

Szkolenia z zakresu wzmacniania Siły i Odporności psychicznej dla pracowników

 • Oferta szkoleń z zakresu podnoszenia odporności na stres i presję, radzenia sobie ze stresem, zarządzania energią i work-life balance
 • Warsztaty w formie: 2 dni, 8 godzin
 • Mini-warsztaty i inspirujące wykłady: 2-4 godziny
 • Kompleksowe programy szkoleniowe dostosowane do poziomu umiejętności pracowników
 • Follow up: mentoring poszkoleniowy podtrzymujący wdrażanie nawyków
Wzmacnianie odporności psychicznejzespołu
Vlad Hilitanu, Unsplash

RESILIENT LEADERS

Szkolenia z zakresu Siły i Odporności psychicznej dla liderów

 • Oferta szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu rozpoznawania zagrożeń związanych ze stresem, wsparcia pracowników i budowania odpornych zespołów (resilient teams) i odpornej organizacji (resilient organisation)
 • Warsztaty „Odporny Lider” budujące wewnętrzną siłę lidera
 • Coaching menedżerski i mentoring
 • Akademia Lidera: program dopasowany do organizacji (4-8 dni)

Odporność psychiczna menedżera

RESILIENT CULTURE

Wsparcie doradcze dla organizacji w zakresie wspierania Siły i Odporności psychicznej

 • Interwencje zmieniające kulturę organizacyjną
 • Wsparcie doradcze dla menedżerów i członków zarządu w opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań systemowych promujących odporność
 • Wsparcie w przygotowaniu i komunikacji zmian wśród pracowników
 • Wsparcie w przygotowaniu programów rozwojowych
 • Wykłady edukacyjne i inspirujące
Corporate Athlete w organziacji
Husna Miskandar, Unsplash