Rozwój odporności psychicznej/rezyliencji

Rozwijanie odporności psychicznej na stres i presję to proces. Proponujemy kompleksową usługę obejmującą badanie odporności psychicznej MTQ48, webinary, warsztaty online oraz wsparcie indywidualne dla pracowników.

Efektywność działania pracowników zależy nie tylko od ich indywidualnej zdolności do radzenia sobie z czynnikami presji, stresu i trudnościami. Aby osiągnąć rezultaty, ważne jest prowadzenie działań na różnych poziomach organizacji.

W sytuacji ciągłej zmiany firmy chcą wzmocnić kompetencje pracowników w budowaniu odporności psychicznej, która determinuje jakość współpracy między zespołami, zarządzania oraz efektywność osobistą.

Oferujemy usługi w formule online lub stacjonarnie, tak by tu i teraz wspomóc  pracowników w obszarze dbania o swoje zdrowie psychiczne, rezylientnego przywództwa i radzenia sobie z wyzwaniami.

RESILIENCE AUDIT

Badanie poziomu odporności pracowników na stres, presję i wyzwania (MTQ48):

 • Diagnoza poziomu odporności pracownika kwestionariuszem MTQ48 w 4 obszarach: kontroli emocji i poczucia wpływu, zaangażowania, reakcji na wyzwania i zmianę, pewności siebie
 • Badanie pozwala zdiagnozować zasoby i obszary do pracy, tak żeby rozwijanie odporności psychicznej celowało w potrzeby
 • Narzędzie jest również pomocne w rekrutacji, rozwoju kompetencji oraz przy dostosowaniu środowiska pracy (job crafting)
 • Badanie online, indywidualny raport dla pracownika zawierający praktyczne wskazówki, a także raport zespołowy do pracy w zespole

raporty z badania odporności psychicznej

RESILIENCE WORKSHOPS

Webinary i warsztaty z zakresu wzmacniania Siły i Odporności psychicznej dla pracowników, tak aby dotrzeć do jak największej grupy pracowników

 • Oferta szkoleń z zakresu podnoszenia odporności na stres i presję, radzenia sobie ze stresem, zarządzania energią i work-life balance
 • Budowanie odporności psychicznej w formie online i stacjonarnie: 12h, 6h lub micro-learning 
 • Mini-warsztaty, webinary i inspirujące wykłady: 1-2 godziny; ułożone w cykl pogłębiający wiedzę i umiejętności dbania o zdrowie psychicznej i rozwijanie odporności psychicznej
 • Kompleksowe programy szkoleniowe dostosowane do poziomu umiejętności pracowników
 • Follow up: mentoring poszkoleniowy podtrzymujący wdrażanie nawyków
Wzmacnianie odporności psychicznejzespołu
Vlad Hilitanu, Unsplash

RESILIENT LEADERS

Szkolenia z zakresu Siły i Odporności psychicznej dla liderów

 • Oferta szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu rozpoznawania zagrożeń związanych ze stresem, wsparcia pracowników i budowania odpornych zespołów (resilient teams) i odpornej organizacji (resilient organisation)
 • Warsztaty „Odporny Lider” – budowanie siły i odporności psychicznej lidera
 • Coaching menedżerski i mentoring, żeby wzmocnić liderów na indywidualnych spotkaniach z trenerem
 • Akademia Lidera: program dopasowany do organizacji 

Odporność psychiczna menedżera

RESILIENT CULTURE

Wsparcie doradcze dla organizacji w zakresie wspierania Siły i Odporności psychicznej

 • Wsparcie doradcze dla menedżerów i członków zarządu w opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań systemowych promujących odporność, tak żeby umożliwić faktyczną zmianę, a nie tylko zrelizowanie szkolenia
 • Pomoc w przygotowaniu i komunikacji zmian wśród pracowników
 • Wspópraca w przygotowaniu programów rozwojowych
 • Wykłady edukacyjne i inspirujące
Corporate Athlete w organziacji
Husna Miskandar, Unsplash