Wypalenie zawodowe – jak zapobiegać i reagować?

nawyki skutecznego działania

SZKOLENIE. Jak przywrócić energię, zaangażowanie i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

Wypalenie zawodowe towarzyszy coraz większej ilości ludzi. Może się objawiać chronicznym zmęczeniem, rozdrażnieniem, niekontrolowanymi wybuchami emocji lub obojętnością, spadkiem zaangażowania. Koszty syndromu wypalenia zawodowego są bardzo wysokie. Pogorszenie się stanu zdrowia, relacji społecznych, spadek kreatywności i efektywności. Wypaleniu zawodowemu towarzyszy często myśl o porzuceniu pracy.

Warto rozpoznać problem na wczesnym etapie, aby można było wzmocnić zasoby wewnętrzne i zadbać o źródła energii. Od strony organizacyjnej – zadbać o well-being w miejscu pracy, poczucie bezpieczeństwa i dobrą atmosferę w miejscu pracy, sprzyjającą realizowaniu potencjału każdego pracownika.


Korzyści dla uczestników szkolenia “Wypalenie zawodowe”

 • nauczą się rozpoznawać symptomy wypalenia zawodowego i reagować na nie 
 • wzmocnią zasoby do radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • spojrzą na swoją sytuację z szerszej perspektywy
 • nauczą się zapobiegać spadkowi zaangażowania i dowiedzą się, jak wzmacniać motywację
 • dowiedzą się, jak o siebie zadbać w pracy i poza pracą
 • nauczą się odpoczywać i regenerować siły, dowiedzą się skąd i jak czerpać energię
 • poznają organizacyjne rozwiązania dbania o well-being i zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Ramowy program szkolenia Wypalenie zawodowe:

Czym jest wypalenie zawodowe i jak je rozpoznać


Stan wypalenia zawodowego poprzedzony jest procesem zjawisk i stanów, które warto nauczyć się rozpoznawać, aby zatrzymać niekorzystne zmiany. Uczestnicy poznają ten proces i objawy wypalenia zawodowego. Będą mieć możliwość zdiagnozowania swoich obszarów podatności na wypalenie zawodowe. Przyjrzymy się zewnętrznym i wewnętrznym czynnikom wpływającym na powstawanie syndromu wypalenia zawodowego. Spojrzymy również na koszty wypalenia zawodowego w wymiarze zdrowotnym, społecznym i zawodowym.

Zmęczenie i brak energii – jak zarządzać sobą i energią oraz przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu


Nadmierne obciążenie pracą, wielozadaniowość, brak kontroli, powtarzalność – wiele czynników prowadzi do zmęczenia. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać i zarządzać poziomem zmęczenia. „Ładować baterie” w trakcie dnia pracy i po pracy tak, aby nie doprowadzić do poziomu groźnego dla zdrowia. Poznają wiele technik zarządzania swoją energią osobistą w obszarze ciała, emocji i myślenia. Nauczą się planować dzień, określać priorytety i wybierać to, co ważne. Poznają sposoby na eliminowanie rozproszeń, wzmacnianie koncentracji. Nauczą się, jak przełączać się między pracą a regeneracją.

Motywacja i zaangażowanie – jak odzyskać radość z pracy


Jak odzyskać zdolność do zaangażowania się? Przyjrzymy się obszarom motywacji i zastanowimy się, co zmienić, aby motywację odzyskać. Ważne są czynniki zewnętrzne, czyli zmiany na stanowisku pracy (job-crafting). Równie istotna jest elastyczność myślenia i optymizm. Uczestnicy poznają swój styl myślenia i interpretowania sukcesów i porażek. Nauczą się świadomie kierować swoim myśleniem. Pobudzą swoją kreatywność, która jest źródłem radości i zapobiegania frustracji. Przygotujemy zestaw narzędzi wpływania na swoje emocje i pielęgnowania pozytywnych emocji.

Techniki obniżania poziomu napięcia, stresu i budowania odporności na wypalenie zawodowe


Ten moduł to krótki trening antystresowy. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres, jak rozpoznać i wykorzystać reakcję stresową. Poznają kilka technik obniżania poziomu napięcia możliwych do wykorzystania w miejscu pracy. Doświadczą podejścia mindfulness. Dowiedzą się, jak budować przestrzeń i spokój w ciele oraz w głowie. Nauczą się relaksować ciało i umysł. Zobaczą, jak wiele można zmienić za pomocą mini-rytuałów, wplecionych w rytm dnia.

Recepta na kryzys – well-being w miejscu pracy, czyli jak zadbać o siebie nawzajem


Wypalenie zawodowe to nie tylko osobista sprawa pracownika, na wypalenie zawodowe wpływa atmosfera w miejscu pracy. Rozwiązania organizacyjne, relacje między menedżerem a pracownikami oraz relacje w zespole. Uczestnicy dowiedzą się, co wpływa na optymalny stan zaangażowania w pracę, jak można kreować angażujące środowisko pracy, wzbudzać energię i entuzjazm. Każdy człowiek ma potrzeby, które muszą być zaspokojone, aby mógł realizować swój potencjał. Przyjrzymy się temu, jak budować dobrą atmosferę w zespole, poczucie bezpieczeństwa i wspierające relacje. Uczstnicy poznają rozwiązania organizacyjne wpływające na well-being. Dowiedzą się, co mogą zrobić, aby kształtować środowisko dobre do pracy.


Szkolenie Wypalenie zawodowe jest dla Ciebie:

 • doświadczasz fizycznego i psychicznego przeciążenia
 • odczuwasz chroniczne zmęczenie, które towarzyszy Ci często już od rana
 • zauważasz spadek motywacji i zaangażowania w to, co kiedyś Cię cieszyło
 • chcesz poznać proces powstawania wypalenia zawodowego, aby mu przeciwdziałać i aktywnie zapobiegać
 • chcesz odzyskać poczucie sprawczości i rozwoju w pracy
 • pracujesz w wymagającym środowisku pracy lub takim zarządzasz
 • chcesz poznać narzędzia do stworzenia strategii profilaktyki wypalenia zawodowego
 • uważasz, że ludzie są najważniejsi i zadbanie o nich wpłynie pozytywnie na relacje z klientami i wyniki

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

Webinar Wypalenie zawodowe