SZKOLENIA ONLINE

szkolenia w sytuacji kryzysowejonline

Odporność psychiczna nigdy nie była tak ważna, jak teraz. Zmiany organizacji pracy, szybkość wprowadzania tych zmian, niepewność co przyniesie jutro powodują wzrost poziomu stresu. Firmy przechodzą na pracę zdalną, pracownicy są odsyłani do domów. Od liderów wymaga się błyskawicznego wprowadzania nowych rozwiązań i wspierania pracowników. Wielu z nich potrzebuje wsparcia, pomocy w poradzeniu sobie z emocjami, nową sytuacją, chaosem i zmiennością. Tylko czy każdy lider potrafi zapewnić wsparcie w sytuacji kryzysowej i w tym wszystkim zadbać o siebie?

Jakie problemy mają teraz pracownicy i
liderzy?

WYZWANIE #1 STRES, PRESJA, BRAK ODPORNOŚCI

Wsparcie w rozwiązaniu problemu:

SZKOLENIA ONLINE: ZARZĄDZANIE STRESEM I BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Uczestnik szkolenia nauczy się, jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami (lękiem, niepokojem, złością). Pozna techniki obniżania napięcia. Nauczy się, jak radzić sobie z niepokojem. Dowie się, jak konstruktywnie radzić sobie z trudnościami i kształtować postawę realistycznego optymizmu, odzyskać poczucie wpływu i kontroli. Pozna wiele sposobów na codzienne dbanie o zdrowie psychiczne. Przećwiczy szereg strategii budowania długotrwałej odporności psychicznej, która jest fundamentem dla dobrego radzenia sobie z kryzysem wewnętrznym.

SZKOLENIA ONLINE: MENTAL TOUGHNESS, CZYLI JAK WZMACNIAĆ SIŁĘ I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ

Odporność psychiczna i wewnętrzna siła wpływają na to, jak efektywnie radzimy sobie z wyzwaniami, stresem, presją i zmianą. Uniezależniają nas od zewnętrznych okoliczności.  Osoby odporne psychicznie w większym stopniu radzą sobie z presją i emocjami, nawet w bardzo trudnych momentach.

Szkolenie wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami.  Dzięki zbadaniu swojej siły i odporności (MTQ48) zwiększą świadomość swoich mocnych i słabych stron w sferze odporności psychicznej.

ODPORNOŚĆ NA STRES, PRESJĘ I TRUDNOŚCI – TEST MTQ48 Z KONSULTACJĄ ONLINE

Badanie MTQ48 to badanie poziomu odporności psychicznej, czyli odporności na czynniki stresu, presji i na zmiany. Wysoki poziom odporności psychicznej pozwala nam zachować spokój i dystans psychiczny, koncentrować się na działaniach z pola wpływu. Po prostu efektywnie działać, również w trudnych okolicznościach. Uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo raport ze wskazówkami, jak rozwijać siłę i odporność psychiczną. Sesję warto uzupełnić o program wsparcia pracownika w rozwijaniu odporności psychicznej w formie dalszych konsultacji/szkolenia online, umożliwiający szybsze zaadaptowanie się do nowej sytuacji i wzmocnienie psychiczne.

WYZWANIE #2 SILNY I ODPORNY LIDER

Od liderów wymaga się szybkiego wdrażania zmian, podejmowania decyzji, komunikowania ich pracownikom, oraz udzielania im wsparcia. Tylko czy potrafią to zrobić? Czy potrafią rozpoznać emocje w swoim zespole i zadbać o zdrowie psychiczne pracowników, szczególnie w realiach pracy zdalnej? Czy wiedzą, jak zadbać o swoją energię?

Wsparcie w rozwiązaniu problemu:

SZKOLENIA ONLINE REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO

Wsparcia zespołowi może udzielić tylko ktoś, kto czuje się mocny, kto umie panować nad swoimi emocjami i zachować spokój. W czasie szkolenia przeznaczonego dla menedżerów i liderów będziemy pracować w oparciu o badanie MTQ48 –diagnozujące poziom odporności psychicznej. Badanie znacząco ułatwia wzmocnienie odporności psychicznej w obszarach kluczowych dla konkretnej osoby. Poza własnym wzmocnieniem liderzy nauczą się też, jak wzmacniać odporność psychiczną w zespole. 

SZKOLENIA ONLINE EMOCJE W ZESPOLE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Wielu pracowników potrzebuje wsparcia, pomocy w poradzeniu sobie z emocjami, niepewnością, stresem i ciągłymi zmianami. Uczestnicy poznają sposoby wpływania na emocje członków zespołu w sytuacji dużych zmian, jak choćby przechodzenia na pracę zdalną lub powrotu do biura. Porozmawiamy o tym, jak zauważyć emocje pracowników, jak je zaadresować i pomóc pracownikom poradzić sobie z trudnymi emocjami.

WYZWANIE #3 ZMIANY, DUŻO ZMIAN

Wsparcie w rozwiązaniu problemu:

SZKOLENIA ONLINE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrażać zmiany, jak zadbać o właściwą komunikację, jak sobie radzić z emocjami pracowników w zmianie. Przejdziemy przez cały proces zarządzania zmianą. Uczestnik pozna bariery we wprowadzaniu zmiany i dowie się, jak ich uniknąć lub sobie z nimi radzić. Program konsultacji zostanie dopasowany do potrzeb uczestnika i organizacji.  

SZKOLENIE ONLINE KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Sytuacja kryzysowa wymaga zmiany podejścia do komunikacji i zarządzania. Szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia pozwalające na efektywne komunikowanie się w sytuacji kryzysowej.