Zwinne myślenie – essential skills to lead in VUCA world

agile mindset

Zmienne otoczenie wymaga zwinnego myślenia – rzucenia wyzwania utartym schematom, umiejętności zmiany perspektywy i szybkiego reagowania na zmiany. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji liderów do budowania otwartości na nowe, korzystania z różnorodności zespołu i zarządzania ludźmi w zmianie.

Znany inwestor i autor Tim O’Reilly twierdzi, że coraz częściej będziemy się spotykać ze zdarzeniami, które nas kompletnie zaskoczą, na które kompletnie nie jesteśmy przygotowani. Największym zagrożeniem dla firm jutro nie będą konkurenci, ale niezdolność radzenia sobie z tym, co niespodziewane.

W formule warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość pracy nad zmianami, które aktualnie wprowadzają lub chcą przeprowadzić. Szkolenie wzmocni również kompetencje pracy w zespole, komunikacji i angażowania ludzi.

Zakres szkolenia ZWINNE MYŚLENIE:

1. Odkrywanie nowych sposobów myśleniazwinne myślenie

 • Hackowanie swojego umysłu – rozpoznawanie schematów myślenia i błędów poznawczych. Skaner przekonań.
 • Chcesz mieć rację czy chcesz rozwiązać problem? Ćwiczenie zmiany perspektywy.
 • Związek myślenia z emocjami i motywacją.
 • Sztuka błądzenia: Jak wyciągnąć wnioski z rozwiązań, które nie zadziałały? Jak bezpiecznie eksperymentować?

2. Organizacja ucząca się – wykorzystywanie siły zespołu

 • Różne perspektywy. Generowanie rozwiązań na podstawie pomysłów wszystkich członków zespołu
 • Słowa mają moc – jak mówić, żeby nie zabijać inicjatywy i kreatywnego myślenia. Waga pytań w rozwijaniu zwinnego myślenia.
 • Retrospektywa i eksperymenty – metoda małych kroków.
 • Bezpieczeństwo psychologiczne w zespole – tworzenie klimatu do wzrostu.

3. Psychologia zmiany – zrozumieć, żeby zarządzać

 • Perspektywy zmiany: zmiana z punktu widzenia pracownika, menedżera, organizacji.
 • Etapy zmiany – na co się przygotować. Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożenia zmian.
 • Trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie – praca z ludźmi w zmianie.

4. Jak podnieść efektywność wprowadzanej zmiany? Zwinne myślenie zespołu

 • Budowanie mobilizacji i partycypacji pracowników od pierwszego etapu zmiany.
 • Zaplanuj zanim zaczniesz działać – opracowanie wstępnego planu komunikacji dla wdrażanej zmiany
 • Kształtowanie postaw pracowników w zmianie – praca z nastawieniem.

5. Zwinność w podejściu do pracy i odpoczynku

 • Zwinność w podejściu do pracy i odpoczynku – work life balance vs work-life integration
 • Audyt energetyczny – wpływ stylu życia na efektywność w pracy.
 • Sprint czy maraton? Jak zasilać źródła energii i regenerować siły. Rozwiązania indywidualne i organizacyjne.
 • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu

Metody pracy (formuła warsztatowa):

 • Praca w grupach, interaktywne ćwiczenia
 • Moderowana burza mózgów i dyskusje
 • Elementy wykładu
 • Praca projektowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Studium przypadków

Podobne szkolenia: Rezylientne przywództwo