Trening efektywności osobistej

jak być bardziej efektywnym

Jak skutecznie zwiększyć swoją efektywność w oparciu o MTQ48

„Nawyk jest albo naszym najlepszym sługą albo najgorszym panem.” – Nathaniel Emmons

Jak zwiększyć skuteczność i lepiej zarządzać sobą? Jak zidentyfikować nawyki kluczowe, których zmiana przełoży się na znaczący wzrost efektywności? Dlaczego niektórzy ludzie są skuteczni niemal we wszystkich obszarach zawodowych, a inni nie?

Ludzie, którzy zbudują nawyki efektywnego działania, szybciej osiągają zamierzone cele, działają skuteczniej, łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami. Nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Poznają skuteczne narzędzia zwiększające efektywność i skuteczność w działaniu
 • Zidentyfikują kluczowe bariery swojej efektywności
 • Zdiagnozują poziom swojej efektywności i swoje potencjały
 • Zidentyfikują kluczowe nawyki i nauczą się je zmieniać
 • Przygotują indywidualną strategię na wzmocnienie wytrwałości i samodyscypliny

 

Program szkolenia EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA:

1. Efektywność osobista – czym jest i jak ją skutecznie rozwijać?
 • Efektywny czy efektowny?
 • Najważniejsze obszary efektywności osobistej
 • Psychologiczne mechanizmy efektywności.
2. Diagnoza efektywności osobistej – jak zarządzać swoimi zasobami?
 • Model efektywności w oparciu o MTQ48 i model 4C
 • Identyfikacja osobistych kluczowych zasobów i rezerw efektywności na podstawie badania MTQ48
 • Najważniejsze bariery efektywności i strategie wzmacniania efektywności w ośmiu kluczowych obszarach.
 • Metody pracy ukierunkowane na wzrost zaangażowania, wytrwałości, poczucia wpływu, samokontroli, otwartości na wyzwania i zmiany, pewności siebie.
3. Siła nawyku – jak zmieniać nawyki na efektywne?
 • Siła nawyku – jak zmieniać nawyki na efektywne.

 • Pętla nawyku – projektowanie nawyków krok po kroku.

4. Motywacja i samodyscyplina – wzmacnianie zaangażowania i motywacji do działania
 • Motywacja i samodyscyplina – tworzenie planu treningowego do zmiany nawyków.
 • Sposoby wzmacniania silnej woli i budowania silnego umysłu
 • Zarządzanie codziennością i wykształcenie pożądanych nawyków skutecznego działania
5. Jak zmienić swoje nastawienie do trudności, czyli nawyki myślowe i emocjonalne
 • Trening mentalny – kształtowanie silnego umysłu
 • Zarządzanie własną energią dobową
 • Analiza codziennych nawyków myślenia i działania w celu optymalizacji efektywności

 


Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Mini projekty
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków