Uzależnienia a odporność psychiczna

Gdy picie staje się problemem

Okres pandemii znacząco wpłynął na wzrost spożycia alkoholu i uzależnienia. Wynika to z bardzo wielu aspektów, począwszy od lęku przed chorobą, poprzez niepewność tego co przyniesie jutrzejszy dzień, stresu związanego z możliwością utraty pracy. Również i osobistego, własnego przyzwolenia na picie podczas pracy zdalnej. Każdy ma swoje sposoby na odreagowanie stresu. Czasami idziemy na skróty i sięgamy – na przykład – po alkohol lub inne substancje psychoaktywne.

Kiedy pytamy ludzi, dlaczego piją alkohol, najczęściej otrzymujemy dość typowe i powierzchowne odpowiedzi: „wszyscy piją”, „bo lubię”, itp. Dopiero pytanie po co piją, skłania do bardziej wnikliwej i osobistej odpowiedzi. W odpowiedziach pojawiają się wtedy oczekiwania wobec specyficznego działania substancji: alkohol pozwala się wyciszyć, rozluźnić, „wylogować z rzeczywistości”, pozwala bardziej optymistyczne spoglądać na świat.

Pracownicy uzależnieni to bardzo często doskonali fachowcy, których przygotowanie do pracy wymagało dużych nakładów. W związku z tym rozsądna wydaje się zmiana podejścia „z karać” na „wspierać”.  Mowa tutaj o takim przygotowaniu procedur by osoba mająca problemy z piciem alkoholu lub przyjmowaniem innej substancji psychoaktywnej otrzymała fachową pomoc i wsparcie w rozwiązaniu problemu.  Wsparcie to ma mieć na celu wskazanie, że problem jest widoczny. Nie jest bagatelizowany, ale również są systemowe rozwiązania mające pomóc pracownikowi rozwiązać te trudności.

Uzależnienia a odporność psychiczna. ZAGADNIENIA WEBINARU:

 • Uzależnienia – odpowiedzialność czy choroba
 • Ślepa uliczka silnej woli
 • Terapia uzależnień – co, jak, po co?
 • Fakty i mity związane z terapia uzależnienia
 • Przykłady wytworów kultury opisujących chorobę uzależnienia
 • Jak funkcjonują psychologiczne mechanizmy uzależnienia
 • Uzależnienia a odporność psychiczna
 • Dlaczego osoby nadużywające alkoholu nie widzą swojego problemu?
 • Po czym poznać czy picie stało się już problemem?
 • Wzorce picia
 • Rola przekonań w aspekcie picia alkoholu i jego wpływu na funkcjonowanie rodziny
 • Jak zmienia się funkcjonowanie rodziny wraz z rozwojem uzależnienia
 • Gdzie szukać pomocy i wsparcia

Webinar stanowi wsparcie dla pracowników oraz menedżerów w sytuacjach, w których obserwują lub podejrzewają problem z alkoholem i innymi używkami. Celem spotkania jest pomoc pracownikom, a także wskazanie, na co zwrócić uwagę i jak reagować, jeśli problem uzależnienia pojawi się w organizacji.

Metody online: Interaktywny wykład, narzędzia online do zbierania opinii (Mentimeter), pytania na czacie + sesja Q&A

Formy: interaktywny wykład (60-90 minut) lub warsztat w mniejszych grupach,

Webinary powiązane