POMOC W KRYZYSIE

interwencje kryzysowe

 

Życie w pandemii, atmosfera niepewności i lęku związana z różnymi obszarami życia, podwyższony poziom stresu – to powoduje, że wiele osób potrzebuje pomocy. Wiele osób doświadcza zdarzeń krytycznych – styka się z chorobą, śmiercią, niekorzystną zmianą zawodową swoją lub w rodzinie. Również chroniczny stres – obecność stresorów przez dłuższy czas – może spowodować, że osoba znajdzie się w stanie kryzysu. Bez profesjonalnego wsparcia może jej być trudno wrócić do równowagi. 

Mierzenie się z sytuacją krytyczną często wywołuje w człowieku bezradność i poczucie niemożności poradzenia sobie, co przekłada się na
odczuwanie dyskomfortu emocjonalnego, wysokie napięcie, poczucie brak kontroli nad życiem.  Trwanie w takim stanie stopniowo zaczyna wyczerpywać energię, zasoby oraz wpływa na pozostałe sfery życia osoby, może prowadzić do poważniejszych zaburzeń. Pomoc w kryzysie jest pomocna, a często niezbędna, żeby człowiek mógł powrócić do swojej równowagi. 

Pomoc w kryzysie w ramach konsultacji kryzysowych obejmuje:

  • indywidualne doraźne wsparcie pracownika, który znalazł się w trudnej sytuacji
  • określenie natury problemu i ocenę jego skali, co pozwala na prowadzenie dalszych konsultacji lub ewentualne dalsze przekierowanie do specjalistów
  • udzielenie doraźnego wsparcia emocjonalnego,
  • zredukowanie lęku i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
  • ustabilizowanie osoby doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzenia,
  • skierowanie uwagi na dostępne zasoby i poszukiwanie wsparcia
  • podjęcie działań, mających na celu rozładowanie napięcia,
  • opracowanie dalszej strategii postępowania, a także udzielenie informacji na temat dostępnych możliwości.

Pomoc w kryzysie w postaci interwencji kryzysowych jest zgodna z ideą Pierwszej Pomocy Psychologicznej i wytycznymi WHO.

Czym jest Pierwsza Pomoc Psychologiczna?

Psychological First Aid (PFA). Jest to pomoc w kryzysie na pierwszej linii, której celem jest emocjonalne oraz psychologiczne wsparcie i ustabilizowanie osoby doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzania a następnie, jeśli jest taka potrzeba skierowanie do dalszej pomocy u profesjonalisty

W 2016 roku cykliczna konferencja Word Mental Health Day organizowana przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) w całości poświęcona była tematowi Pierwszej Pomocy Psychologicznej dostępnej dla każdego: Psychological First Aid for all. Supporting People in the Aftermath of Crisis EventsWHO również określiła i opublikowała wytyczne postępowania w ramach PFA.

Skontaktuj się