Stres w pracy

Światowa organizacja zdrowia (WHO) opisuje stres jako epidemię XXI wieku. Polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych w Europie. 74 proc. pracowników odczuwa negatywne konsekwencje nadmiernego stresu w pracy. Według badań OECD jeśli chodzi o poziom stresu w pracy wyprzedzają nas tylko Grecy i Turcy.

Odporność psychiczna nabiera więc znaczenia, ponieważ  znacząco wzmacnia umiejętność radzenia sobie z ciągłą zmianą i stresem w pracy.

Im wyższa odporność psychiczna, tym większa skuteczność oraz  zadowolenie z pracy i życia osobistego oraz większa tolerancja dla sytuacji stresowych związanych z trudnościami, zmianami i presją czasu.

Odporność psychiczna jest szczególnie istotna w sytuacjach kryzysowych, takich jak teraz, podczas pandemii koronawirusa.

Zwykle dobrze radzimy sobie w standardowych sytuacjach, ale w trudnych już nie, co widać w czasie pandemii. Odporność psychiczna odpowiada właśnie za naszą gotowość na nowe, trudne sytuacje.

Jeszcze przed wybuchem pandemii 45 proc. polskich pracowników oczekiwało od pracodawców wsparcia w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego – wynika z badań Grupy BUPA.

Obecna sytuacja kryzysowa nasila problemy związane ze zdrowiem psychicznym i wymaga podjęcia dodatkowych kroków przez organizacje, żeby wzmocnić odporność psychiczną pracowników.

emocje w czasie pandemii