Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

wypalenie zawodowe - jak zopobiegać

Jak budować siłę i odporność, aby sprostać wyzwaniom i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Co robić, aby działać efektywnie w każdych warunkach? Siła i Odporność Psychiczna determinuje to, jak efektywnie radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją oraz osiągamy najlepsze wyniki niezależnie od okoliczności. To zdolność człowieka do osiągania szczytowej formy i wysokich wyników pomimo trudności i problemów, które napotyka.

Odporność psychiczna i umiejętność zarządzania swoją energią wpływa na około 25% różnicy w wydajności pomiędzy ludźmi. Zapewnia też wysoki poziom dobrostanu, co jest skorelowane z zapobieganiem wypaleniu zawodowemu.

Warsztat oparty jest na narzędziu MTQ48 i modelu Mental Toughness. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądają ich mocne i słabe strony w zarządzaniu swoją efektywnością. W oparciu o diagnozę i raport z badania dobiorą narzędzia pozwalające na radzenie sobie ze stresem, presją oraz wyzwaniami. Dowiedzą się, jak zarządzać energią i odnawiać jej zasoby fizyczne, emocjonalne i mentalne, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu.


Korzyści dla uczestników:

 • Poznają model Mental Toughness i zwiększą samoświadomość w zakresie swoich zasobów
 • Dowiedzą się, jakie elementy determinują Siłę i Odporność Psychiczną i jak ją wzmacniać
 • Nauczą się wykrywać syndromy wypalenia zawodowego
 • Poznają znaczenie zachowania harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia – work-life balance
 • Uczestnicy poznają sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności
 • Poszerzą wiedzę na temat sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • Przećwiczą zestaw kluczowych aktywności, które powtarzane regularnie zapewniają wysoką odporność na stres
 • Poznają zasady zarządzania energią i dbania o siebie w obszarze ciała, umysłu i emocji

Program szkolenia Corporate Athlete – pobieganie wypaleniu zawodowemu:

1. Bądź jak sportowiec – odporność na stres i presję a skuteczność w działaniu
 • Model Mental Toughness – czym jest i co się składa na siłę i odporność psychiczną

– Kontrola (Control)

– Zaangażowanie (Commitment)

– Wyzwanie (Challenge)

– Pewność siebie (Confidence)

 • Omówienie wyników badania na podstawie kwestionariusza MTQ48 – narzędzia do mierzenia Siły i Odporności.
 • Poznanie swoich zasobów. Jak wykorzystać swoje atuty?
2. Sprint czy maraton?– praktyczny trening budowania zasobów
 • Siła i Odporność jako umiejętność zarządzania sobą. Praktyczne strategie rozwoju.
 • Umysł zwycięzcy- nastawienie jako kluczowy element efektywności i zdrowia psychicznego – metody zmiany nastawienia i utrzymania koncentracji
 • Emocje i stres – reakcja stresowa, mechanizm powstawania emocji i sposoby na kształtowanie stanu emocjonalnego
 • STOP – sposoby na budowanie spokoju i dystansu psychicznego
 • Strategie na pokonywanie trudności i wzmacnianie silnej woli
3. Zarządzanie energią i zapobieganie wypaleniu zawodowemu – codzienne nawyki
 • 4 źródła energii: jak regenerować siły i mądrze korzystać z energii, żeby zapobiec wypaleniu zawodowemu
 • Audyt energetyczny – wpływ stylu życia na efektywność w pracy
 • Codzienne nawyki wpływające na poziom energii: odpoczynek, sen, ćwiczenia fizyczne, nawyki żywieniowe
 • Energia w zespole – jak zarządzać energią i budować odporność w swoich zespołach
4.Wypalenie zawodowe – rozpoznaj, żeby zadziałać
 • Kto jest narażony na wypalenie zawodowe?
 • Czynniki prowadzące do wypalenia zawodowego
 • Syndromy  – mechanizm spirali prowadzącej do wypalenia zawodowego
5.Organizacja pracy i relacje z otoczeniem
 • Poczucie efektywności i poczucie wpływu
 • Priorytety – jak nie wpaść w pułapkę przyśpieszenia
 • Jak sobie radzić z anonimowością – budowanie relacji
 • Work-life balance – co to tak naprawdę znaczy
6. Tworzenie strategii zmian – zapobiegam wypaleniu zawodowemu
 • Jak budować wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów?
 • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu:
  • Co zacznę robić?
  • Co przestanę robić?
  • Jaki będzie pierwszy krok?

Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.

Metody szkoleniowe:

 • Badanie MTQ48 (online)
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studium przypadku
 • Praca poznawcza i ćwiczenia relaksacyjne
 • Mini-projekty
 • Facylitacja i moderowana dyskusja
 • Ćwiczenia coachingowe

Powiązane artykuły: Zarządzanie energią w zapobieganiu wypaleniu