Wellbeing w covidowych czasach

jak wspierać zdrowie psychiczne pracowników

jak wspierać zdrowie psychiczne i odporność psychiczną pracowników?

Czas pandemii odcisnął się negatywnie na wielu dziedzinach życia, podwyższając poziom stresu oraz niepewności i obniżając poczucie bezpieczeństwa. Mając na uwadze kluczową rolę menedżerów w procesie zarządzania zmianą i budowania angażującego środowiska pracy, ważne jest, żeby liderzy wiedzieli, jak reagować na emocje i potrzeby pracowników, jak wspierać zdrowie psychiczne.

Od liderów wymaga się szybkiego wdrażania zmian, podejmowania decyzji, komunikowania ich pracownikom oraz udzielania im wsparcia. Tylko czy potrafią to zrobić? Czy potrafią rozpoznać emocje w swoim zespole i zadbać o zdrowie psychiczne pracowników, szczególnie w realiach pracy zdalnej? Czy wiedzą, jak zadbać o swoją energię? Wsparcia zespołowi może udzielić tylko ktoś, kto czuje się wewnętrznie mocny i spójny, kto umie panować nad swoimi emocjami i zachować spokój.  

W trakcie szkolenia uczestnicy przyjrzą się sobie i sposobom wzmacniania swojej odporności psychicznej oraz dowiedzą się, jak wspierać zdrowie psychiczne i odporność psychiczną pracowników.


Program szkolenia:

 1. Odporność psychiczna – dlaczego liderzy potrzebują jej najbardziej? Refleksje własne uczestników i prezentacja wyników badań. Model odporności psychicznej 4C –  podstawa umiejętności efektywnego działania w warunkach presji, stresu i wyzwań. Analiza swoich zasobów i kluczowych obszarów do pracy.

2. Metody radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej. Przegląd tego, co już robimy – wymiana doświadczeń. Strategie budowania odporności psychicznej – metody, dobre praktyki i wskazówki. Metodologia Mental Toughness – wzmacnianie odporności w obszarach KONTROLA – PEWNOŚĆ SIEBIE – WYZWANIE – ZAANGAŻOWANIE.

3. Zrozumieć, żeby zarządzać: jak zmienia się mózg człowieka w sytuacji kryzysowej? Czym jest kryzys ostry i chroniczny?  Źródła stresu i sposoby radzenia sobie. Jaki wpływ ma wysoki poziom stresu, niepewności, zmian na funkcjonowanie człowieka?

4. Pierwsza pomoc psychologiczna – czym jest, kto może jej udzielić, co robić, żeby być skutecznym. Rozpoznawanie sygnałów wskazujących na możliwe trudności u pracownika. Ocena funkcjonowania pracownika. Granice odpowiedzialności lidera.

5. Prowadzenie rozmowy diagnostyczno-wspierającej. Wsparcie emocjonalne i ułożenie planu działania.

6. Radzenie sobie z emocjami pracownika – co robić, gdy pracownik okazuje silne emocje, płacze? Jak radzić sobie z własnymi emocjami w trudnej sytuacji? Jak zaadresować sytuację kryzysową w zespole, żeby zadbać o cały zespół?

7. Zarządzanie energią w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i wzmacnianiu efektywności w działaniu – analiza swoich nawyków w obszarach CIAŁO – UMYSŁ – EMOCJE – DUCHOWOŚĆ (DUCE). Wypracowanie w grupie propozycji rozwiązań, rutyn, dobrych nawyków i sposobów dbania o dobrostan menedżera. Plan działania: co zacznę robić/przestanę robić/będę robić więcej/mniej, żeby promować wellbeing?


Uczestnicy szkolenia „Wellbeing w covidowych czasach – jak wspierać zdrowie psychiczne pracowników” dowiedzą się:

 • Jak wspierać zdrowie psychiczne pracowników w covidowych czasach
 • Jak wzmocnić zespół menedżerów i wyposażyć ich w narzędzia do wzmacniania siły i odporności psychicznej
 • Wzmocnią świadomość własnych zasobów i podniosą umiejętności zarządzania sobą i dbania o siebie
 • Jak adresować trudne sytuacje i prowadzić rozmowy diagnostyczno-wspierające
 • Podniosą świadomość na temat funkcjonowania człowieka w sytuacji kryzysowej

Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach
 • Dyskusje
 • Mini projekty
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

Podobne szkolenia: