Komunikacja kryzysowa

jak się komunikować z pracownikami w kryzysie

czyli jak się komunikować z pracownikami w sytuacji kryzysowej

Sytuacja kryzysowa wymaga zmiany podejścia do komunikacji i zarządzania. Szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia pozwalające na efektywne komunikowanie się w sytuacji kryzysowej.


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jakie są oczekiwania pracowników względem komunikacji firmowej
 • Na co zwracać szczególną uwagę w komunikacji z pracownikami podczas kryzysu
 • Jak z pozycji menedżera wspierać pracowników w radzeniu sobie ze stresem
 • Jak budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa u pracowników
 • W jaki sposób motywować pracowników do działania w sytuacji dynamicznej zmiany
 • Jak przekazywać złe informacje, aby nie obniżyć zaangażowania
 • Jak zaopiekować się emocjami pracownika w sytuacji kryzysowej
 • Poznają narzędzia komunikacji empatycznej i dialogu motywującego
 • Jak budować Siłę i Odporność w zespole


Metody szkoleniowe:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów
 • Dyskusje
 • Mini projekty
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków