Inteligencja emocjonalna menedżera

emocje w biznesie

Jak zarządzać emocjami i kształtować relacje w zespole

Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą i innymi są rozwinięte kompetencje emocjonalne. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania i zarządzania swoimi emocjami, umiejętność panowania nad emocjami i ich wykorzystywania do osiągania celów.

Jest to szczególnie istotne dla osób intensywnie pracujących z ludźmi, które potrzebują zapobiegać konfliktom i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, budować satysfakcjonujące relacjemotywować. Szkolenie koncentruje się na metodach zarządzania emocjami w sytuacjach zawodowych.

Inteligencja Emocjonalna to zdolności, od których zależy wykorzystanie innych, „twardych” umiejętności.


Uczestnicy:

 • Nauczą się rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami oraz wpływać na emocje pracowników
 • Poznają strategie zwiększania samokontroli
 • Zdiagnozują swoje mocne i słabe strony w zakresie kompetencji inteligencji emocjonalnej
 • Otrzymają narzędzia do pracy z emocjami w trudnych sytuacjach
 • Nauczą się zarządzać konfliktem i poznają zasady komunikacji w konflikcie
 • Dowiedzą się, jak empatycznie słuchać oraz przyjmować perspektywy innych ludzi
 • Poznają sposoby motywowania poprzez wpływanie na emocje pracowników
 • Nauczą się stosować narzędzie pomocne w dokonaniu zmiany myślenia i postawy pracowników


Szkolenie ma charakter warsztatowy, ponad 80% programu to ćwiczenia i aktywność uczestników.

Program szkolenia

 1. Inteligencja emocjonalna i znaczenie emocji w życiu zawodowym
  • Kiedy mądry jest głupi? Rola i miejsce emocji w biznesie
  • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
  • Autodiagnoza i wytypowanie obszarów do rozwoju
  • Podstawy treningu – analiza sposobów rozwijania IE
 2. Samoświadomość emocjonalna menedżera – mechanizmy powstawania i skutki emocji
  • Świat emocji – bogactwo, z którego rzadko korzystamy
  • Mechanizm powstawania emocji: myśli – emocje – działanie
  • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny
  • Emocje i motywacja
 3. Samokontrola – zdolność zarządzania własnymi emocjami
  • Strategie reakcji na emocje
  • Model ABCD – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
  • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości
  • Techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej sytuacji emocjonalnej
  • Zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach zawodowych 
 4. Empatia – zarządzanie emocjami w relacjach
  • Nie rób byle czego, już lepiej stój i patrz – czym jest i czym nie jest empatia
  • Ciemna strona empatii i ochrona swoich granic
  • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń
  • Trening empatycznego słuchania – ćwiczenie przyjmowania perspektywy innych ludzi
  • Informacyjna rola emocji – jak odczytać emocje innych ludzi i ich potrzeby
 5. Umiejętności społeczne – wzbudzanie u innych pożądanych reakcji
  • Jak budować porozumienie w różnorodnym zespole?
  • Kolory komunikacji – jak zrozumieć siebie oraz dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć
  • Wpływ typu osobowości na sposób podejmowania decyzji, reakcję na zmianę i działanie w obliczu stresu
  • Otwarta komunikacja podstawą odpowiedzialności za rezultaty w zespole – jak budować otwartą komunikację w zespole
  • Słowa mają moc – jak mówić i czego nie mówić, żeby wywierać pożądany wpływ
 6. Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych – zarządzanie konfliktem
  • Źródła powstawania konfliktów w organizacjach
  • Rodzaje konfliktów i ich dynamika
  • W środku konfliktu – gra szkoleniowa – obserwacja źródeł i etapów rozwoju konfliktu
  • Rola konfliktów – negatywne i pozytywne rezultaty konfliktu w organizacji
  • Rola menedżera w konflikcie między pracownikami

Szkolenie realizowane również w formie online (warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne)na platformie zoom, clickmeeting lub platformie klienta.